Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Nyttårsenquete:

Gleder seg over europeisk universitetsallianse

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 21. desember 2018

Rektor ved Universitetet i Oslo har et europeisk blikk når han oppsummerer 2018 og ser frem mot 2019.

Hva har vært de viktigste forsknings- og utdanningspolitiske sakene i året som har gått, hva blir viktigst i 2019, og hva burde ligge under juletreet? Vi har spurt et knippe sentrale personer innen forskning og høyere utdanning.

I dag spør vi Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo. Mens andre norske universiteter og høyskoler har fusjonert med hverandre, har UiO vendt blikket mot Europa. I 2019 begynner arbeidet med å søke om status som Europeisk universitetet, sammen med et knippe sterke europeiske universiteter.

– Hva tar du med deg fra 2018?

– 2018 har vært året for utviklingen av EUs forskningsprogram Horisont Europa og Langtidsplanen for forskning og utdanning. Det er viktigere enn det meste.

Hvilke saker blir viktigst i 2019?
– For UiO vil det være utviklingen av en europeisk universitetsallianse og søknaden om å bli Europeisk universitet, utvikling av en ny strategi og ikke minst våre ansattes daglige virke – det er de som utgjør et universitet som vårt.

Vi ser for eksempel for oss felles studentkort for studentene våre.

– Hvem ønsker du å samarbeide med i 2019?

– Vi går inn i arbeidet med søknad om status som Europeisk universitet sammen med rektorene fra Kings college London, Humboldt universitetet i Berlin, Universite de Paris samt Det katolske universitetet i Louvain og universitetet i Århus. Dette er et spennende og viktig initiativ som den franske presidenten Emmanuel Macron foreslo i 2017. Det er en ordning som skal koble universiteter i Europa mye tettere sammen, med utveksling på alle nivåer. Vi ser for eksempel for oss felles studentkort for studentene våre. Formålet er å styrke kvaliteten og konkurranseevnen i Europa når det kommer til forskning og høyere utdanning i en tid der vi ser at amerikansk og kinesisk forskning står veldig sterkt. Skulle vi få status som Europeisk universitet, og midlene fra EU som følger med, vil vi ha dette samarbeidet på plass fra høsten 2020. Vi vil samarbeide uansett, men vi trenger penger for å få det til, og vil nok også bruke egne ressurser for å få dette til. Det er ikke uten utfordringer, men potensialet er enormt. Mens universiteter og høyskoler i Norge har jobbet med å fusjonere de siste årene, har dette vært vårt fokus. Vi har valgt å se mot Europa hele tiden.

– Hvilken julegave ønsker du deg, som vil gjøre deg i stand til å nå dine mål i 2019? 

– Jeg er redd jeg er så kjedelig at jeg tror på hardt arbeid og på å slippe til alle de flinke folkene i det store flotte UiO. Det er suksessoppskriften.

 

LES OGSÅ: