Gransker phd-utdanning

Av Forskerforum

Publisert 27. januar 2012

 

Universitetet i Oslo skal for første gang gjennomføre en omfattende undersøkelse av hva doktorgradskandidatene syns om doktorgradsløpet. Ved hjelp av et spørreskjema, som sendes ut til alle de 3000 som er registrert som phd-kandidater, skal universitetet kartlegge arbeidsvilkårene, skriver Uniforum.

– Vi ønsker også å vite om kandidatene får den faglige og administrative oppfølingen som de trenger og om doktorutdanningen vår passer inn i en stadig mer konkurransepreget, internasjonal forskningsvirkelighet. Og vi vil samtidig ha svar på om utdanningen vår tar høyde for at rundt halvparten av phd-kandidatene finner arbeid utenfor akademia, sier prosjektleder Berit Hyllseth.

Undersøkelsen skal brukes som grunnlag for å sette i gang tiltak som kan bedre situasjonen for doktorgradskandidatene. Bakgrunnen for kartleggingen er Strategi 2020 som har som ambisjon at UiO skal ha større fokus på veiledning og god faglig og sosial integrering.