Historisk museum har sunket med en halv meter – reparasjon kan koste milliarder
LUKK

Historisk museum har sunket med en halv meter – reparasjon kan koste milliarder

Av NTB/Signy Grape

Publisert 18. desember 2023 kl. 10:20

Det er blitt oppdaget setningsskader på Historisk museum i Oslo. Skadene må repareres i løpet av fem til ti år for å hindre uopprettelige skader, ifølge en rapport.

Målinger fra konsulentselskapet Multiconsult viser at bygget på Tullinløkka i Oslo sentrum har sunket med en halv meter siden bygningen sto ferdig i 1903.

– Det vil vi snart få merke ved at vinduene sprekker og dører blir vanskelige å få igjen, sier eiendomsdirektør John Skogen ved Universitetet i Oslo (UiO) til Uniforum.

Ifølge et notat fra Eiendomsavdelingen ved UiO lagt frem for universitetsstyret vises det til rapporten fra Multiconsult. Her er konklusjonen klar: Om setningsskadene får utvikle seg, kan det føre til uopprettelige skader på bygningen. Bygget er i dag fredet.

Til nå har setningsforløpet stort sett vært lineært, altså at bygget har satt seg uten store vridninger. De siste årene har dette endret seg, og nordenden av bygget har nå begynt å synke mot nordøst. Dermed blir bygget utsatt for sterke vridningskrefter som skaper store spenninger i bygget. Når bygget vrir seg i flere retninger, vil etasjeskillene kunne utsettes for store strekkrefter som svekker bæreevnen.

Milliardutgift

Bygget ble renovert for 300 millioner kroner mellom 2017 og 2022. Nå kan det vise seg at det kan oppstå nye skader i fasaden som blir mer alvorlige enn tidligere, og som ikke vil kunne repareres.

Eiendomsavdelingen ved UiO skal på nyåret utrede et estimat for kostnadene av refundamenteringen. Skogen mener prisen kan komme på 1,5 milliarder kroner, og han er klar på at Kunnskapsdepartementet må ta regningen.

– Ved UiO er det en erkjennelse av at dette ikke kan gjøres innenfor UiOs egen økonomi. Derfor må vi levere inn et kostnadsoverslag og på vanlig måte melde det inn som et prosjekt til Kunnskapsdepartementet, sier Skogen.

Han opplyser at refundamenteringen kan føre til at store deler av virksomheten i Historisk museum midlertidig blir stanset.

Kan få konsekvenser for Nationaltheatret

Daværende kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) ga Statsbygg i oppdrag å utrede et mulig byggeprosjekt på Tullinløkka for å møte behov for nye scener for Nationaltheatret.

Disse arbeidene kan få konsekvenser for både tilstanden på Historisk museum og mulig utbedring. Eiendomsavdelingen skriver at de er i dialog med Statsbygg for å sikre at prosjektene ses i sammenheng.

Det er uklart om skadene på museet vil få store konsekvenser for en eventuell utbygging av Tullinløkka.

  • Les også: