Ny direktør ved Kulturhistorisk museum: – Vil møte betydelige utfordringer
LUKK
Annonse
Annonse

Ny direktør ved Kulturhistorisk museum: – Vil møte betydelige utfordringer

Av NTB/Signy Grape

Publisert 5. desember 2023 kl. 12:49

Professor Aud Valborg Tønnesen er ansatt som ny direktør ved Kulturhistorisk museum.

Tønnesen tar over etter Håkon Glørstad, og tiltrer stillingen i mars 2024, heter det i en pressemelding.

Kulturhistorisk museum består av Historisk museum i Oslo sentrum, det nye Vikingtidsmuseet, samt Museum for universitets- og vitenskapshistorie på Blindern. I tillegg er det laboratorier og magasiner på Økern.

Museet er et forskningsmuseum, og en del av Universitetet i Oslo (UiO), og har Norges største samling av etnografiske og historiske gjenstander, fra steinalderen og fram til nyere tid. 

Stølen: – Trenger en tydelig og sterk direktør

Kulturhistorisk museum har eget styre og museumsdirektøren rapporterer til styret ved museet og UiOs rektor, Svein Stølen.

Stølen peker på de store utfordringene den nye direktøren vi møte.

– Det er et svært godt og viktig museum, men med betydelige utfordringer knyttet til bygg og videre faglig utvikling. Dermed trenger vi en tydelig og sterk direktør. Aud V. Tønnessen har den kompetansen, ledererfaringen og strategiske evnen vi ønsket oss. En god erstatter for Håkon Glørstad, som har gjort en glimrende jobb over mange år. Dette blir bra, sier Stølen i pressemeldingen.

Direktør for verdensarv

En viktig del av den nye direktørens jobb blir å få det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo i havn.

– Det er mange spennende og store oppgaver som venter, som det nye Vikingtidsmuseet, som vil være kraftsentrum for utforskning og formidling av vikingtiden og tiltrekke seg stor internasjonal oppmerksomhet. Historisk museum i sentrum er samtidig den kanskje viktigste arena i landet for formidling av norsk historie og kultur bredt forstått, sier Tønnesen.

Illustrasjon av det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo. Illustrasjon: Statsbygg

Prosjekteringen av det nye museet, som blant annet skal huse noe av den viktigste kulturarven vår i form av vikingskipene, har møtt mye motbør. I 2022 kom det fram at arbeidet ikke kunne gjennomføres innenfor de rammene Stortinget har satt, blant annet på grunn av vanskelige grunnforhold.

Kunnskapsdepartementet ba om at kostnadene skulle kuttes med én milliard, for å holde seg innenfor den opprinnelige rammen fra 2019, på 2,14 milliarder. Derfor ble noen deler av prosjektet tatt ut.

I tillegg ble det lagt inn inn en større usikkerhetsmargin i kostnadsrammen, slik at samlet ramme for prosjektet nå er på 3 770 millioner kroner.

Første spadetak ble gjort i februar i år, og et noe nedskalert museum skal etter planen åpne i 2026, ifølge Statsbygg.

– Fordypet forståelse av hva et universitet er

Tønnessen er professor i teologi ved Det teologiske fakultet, UiO, med særlig interesse for norsk kirkehistorie. Hun har vært ansatt på fakultetet siden 1993, og der blant annet vært studiedekan og dekan, samt innehatt andre lederverv ved universitetet.

Hun sier denne erfaringen har gitt henne en forståelse av den komplekse organisasjonen hun nå skal lede.

– Gjennom årene som dekan og i dekanmøtet har jeg fulgt godt med på det som skjer på Kulturhistorisk museum. Gjennom sine kjerneoppgaver innen forskning, forvaltning og formidling har jeg sett hvordan det bidrar i profileringen og utviklingen av UiO som helhet, ja, at det gir fordypet forståelse av hva et universitet er, sier Tønnessen i pressemeldingen.

Ansettelsen skjer i en åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelse etter kunngjøring. En kan ikke være ansatt i stillingen i sammenhengende periode på mer enn tolv år.

  • Les også: