Stålrigger på 40 tonn skal skåne vikingskipene under byggingen av nytt museum
LUKK

Stålrigger på 40 tonn skal skåne vikingskipene under byggingen av nytt museum

Av NTB-Toralf Larsen Vallestad

Publisert 11. januar 2023 kl. 16:44

Vikingskipene har stått på samme sted siden de først ble utstilt. Nå skal de flyttes, og et omfattende sikringsarbeid er i gang for at de ikke skal bli skadd.

Byggingen av det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy, som skal stå ferdig i 2026, starter den første uken i februar. Det fører til at utstillingen i Vikingskipshuset ikke er til å kjenne igjen.

– Alle de nærmere 400 gjenstandene i utstillingen, bortsett fra seks, er allerede blitt flyttet til museets magasin på Økern, sier konservator David Hauer ved Vikingskipshuset til NTB.

Annonse

Han er ansvarlig for at ingen av museets artefakter tar skade så lenge bygge- og flyttingsarbeidet pågår.

Pakkes inn i stålrigger

Fakta
Fakta om det nye Vikingtidsmuseet

* Planen er at museumsanlegget skal stå ferdig i 2026, og det skal huse verdens best bevarte vikingskip.

* Kostnadsrammen er på 3,1 milliarder kroner. Tidligere var det usikker hvorvidt milliardsummen strakk til.

* Hele museumsanlegget skal få en størrelse på drøyt 13.000 kvadratmeter, tre ganger så stort som det nåværende Vikingskipsmuseet.

* Det nye museet bygges som en utvidelse av det tidligere Vikingskipshuset, og en forlengelse i glass vil føre det nye og det gamle bygget sammen.

* Det nye museumsanlegget vil også inneholde restaurant, foredragssal, museumsbutikk, museumspark, et eget område for skoleelever på besøk, laboratorium med tilgang for publikum og forskningssenter.

* Det nye bygget vil være klimaregulert, noe museet selv skriver er nødvendig for å sikre gjenstandene for fremtiden.
Men noen av museets over tusen år gamle severdigheter er altfor store til å kunne lagres noe annet sted enn der de står og er dessuten for skjøre til å kunne fraktes særlig langt.

Osebergskipet, Tuneskipet og Gokstadskipet skal stå på samme sted store deler av byggeprosessen. Hauer har jobbet i flere år med å finne ut hvordan disse skal konserveres uten å ta skade mens det durer utenfor museumsveggene.

Løsningen har vært å gi skipene en ny ytre fasade. Tuneskipet har allerede blitt helt pakket inn i stålriggen som skal sikre det mot vibreringer i gulvet, forårsaket av byggearbeidet som snart går i gang utenfor. Den veier 40 tonn og er produsert av Stavanger-selskapet Imenco Smart Solutions, som til vanlig produserer utstyr til plattformer i Nordsjøen.

– Vi jobber nå med å løfte skipene inn i riggene for å isolere dem fra vibrasjoner. Der skal de stå på luftfjærer på samme sted i anslagsvis to år til råbygget på det nye museet er ferdig, sier Hauer.

Skal fraktes på skinner

Riggene er så tunge at museumsgulvet i utgangspunktet ikke klarer å holde dem. Derfor har man boret gjennom gulvet slik at de kan støtte seg på fundamentet museet er bygget på.

For å få fraktet skipene til de nye utstillingsstedene i det nye museet, jobbes det nå med å legge hjulkasser for en skinnebane.

Vikingskipene skal fraktes omtrent 200 meter før de jekkes ned i en heis hvor de blir plassert der de skal stilles ut.

De skjøreste gjenstandene som befinner seg i museet, er tre vikingsleder som hører til Osebergfunnet.

– De har blitt flyttet internt i Vikingskipshuset med en skinnegående flytterigg på tre tonn, til et spesialbygget sikringsrom i vestibylen, sier Hauer.

Det er bygget et eget rom til de tre vikingsledene som hører til Osebergfunnet. De er de skjøreste gjenstandene som befinner seg i museet ifølge konservator David Hauer. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Mange hensyn må tas

Aldri før har noen forsøkt å sikre og flytte vikingskip og skjøre arkeologiske gjenstander på denne måten. Det er dermed ikke mulig å lene seg på tidligere erfaringer.

– I vanlige byggeprosjekter er alt protokollmessig oppsatt, men her har vi måttet utvikle alt selv, sier Hauer.

Det seks år lange prosjekteringsarbeidet settes på prøve tidlig i februar, og Hauer mener de har kommet fram til en god løsning. Utbyggerne må være særlig hensynsfulle under byggingen.

– Vi overvåker alt som skjer under byggeprosessen. Det har blitt satt opp grenseverdier på blant annet klima, deformasjoner og vibrasjoner. Dersom noe går over grenseverdien, får vi varsel og kan da stoppe byggeprosessen, sier Hauer.

  • Les også: