Høring om Plan S: – Tydelig signal til Iselin Nybø

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 30. april 2019

Senterpartiet vil at Stortinget instruerer regjeringen om å ivareta norske forskningsmiljøer i innføringen av Plan S.

– Vi har fått veldig mange ting å følge opp videre. Folk har gjort seg flid med gode innspill om hvilke hensyn vi bør ta. Så får vi se hva utfallet blir. Uansett om vi får flertall eller ikke, er dette tydelige signaler statsråden må ta med seg.

– Det er så mye vi ikke vet om konsekvensene av Plan S, sier Senterpartiets Marit Knudsdatter Strand. Foto: Senterpartiet

Det sier stortingsrepresentant fra Senterpartiet Marit Knutsdatter Strand til Forskerforum etter høringen om forslaget hun og partikollega Marit Arnstad har fremmed for Stortinget. De foreslår at Stortinget pålegger regjeringen å involvere fagmiljøene i større grad i Plan S-arbeidet, som Forskningsrådet har igangsatt. Plan S er igangsatt av flere europeiske forskningsråd og går ut på at forskere som får tildelt forskningsmidler fra statlige forskningsråd skal bli nødt til å publisere forskningen sin i åpne tidsskrift. Formålet er å tvinge tidsskriftforlagene som tjener gode penger på dyre abonnementsordninger til å gå over til åpne løsninger. I høringen på Stortinget tirsdag 30. april uttrykte flere interesseorganisasjoner støtte til intensjonen med Plan S, men de reagerte skarpt på gjennomføringen.

– I strid med norsk opphavsrett

Fakta

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand og Marit Arnstad om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S.

1. Stortinget ber regjeringen involvere forskningssektoren i konkretiseringen av gjennomføringen av Plan S.

2. Stortinget ber regjeringen sikre at alle fagmiljøer fortsatt vil ha relevante kanaler å publisere sine forskningsresultater i.

3. Stortinget ber regjeringen sikre at kvalitet og ikke ressurser avgjør hvem som har muligheten til å publisere forskningsresultater.

4. Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for, og utrede mulige, overgangsordninger.

5. Stortinget ber regjeringen sikre at Plan S ikke er i strid med norsk lovgivning om opphavsrett.

Forslaget skal behandles i løpet av juni.

Akademikerne, Tekna, LO, NTL og Forskerforbundet fremsto som samlet enig i ønsket om å få til mer åpen publisering, men flere trakk frem tidsplanen og finansieringen som utfordrende.

Ved overgang til åpne løsninger, vil betalingen gjerne går fra abonnentbetaling til at de som ønsker å publisere artikler må betale for det. Det vil særlig kunne ramme små fagmiljøer med begrensede ressurser, advarte flere.

– Ingen må hindres i å publisere i relevante kanaler på grunn av finansiering, mente Forskerforbundets Bjørn T. Berg.

Forskerforbundet var også blant organisasjonene som advarte om at Plan S’ krav om å publisere forskning med creative commons-lisens som åpner for at artikler kan kopieres og distribueres, så lenge de oppgir opphavsperson. I tillegg kan brukere oversette og bygge videre på arbeidet.

– Vi mener det er i strid med norsk opphavsrett og åndsverksloven. Det er all grunn til å foreta en grundig utredning av forholdet mellom norsk åndsverkslov, opphavsrett og lisensiering. Det er vanskelig for oss å akseptere at hensynet til full utnyttelse av forskningsresultater skal gå på bekostning av forskernes integritet og rettigheter, sa Forskerforbundets Jorunn Dahl Nordgård.

Stortingets utdannings- og forskningskomité avholdt tirsdag 30. april høring om Senterpartiets dokument 8-forslag om Plan S. Foto: Aksel Kjær Vidnes

Fare for norske forlag

Norsk forleggerforening ytret også bekymring for at mange norske vitenskapelige tidsskrifter står i en sårbar situasjon.

– De fleste eiere er små, uten ressurser til å håndtere bortfall av abonnementsinntekter. Det er ingen forlag i Norge som har fortjenestemarginer som de store forlagene internasjonal. Norge står derfor i fare for å miste samfunnsbærende publiseringskanaler som er viktige for norske forskere og for å ivareta norsk fagspråk, sa Birgit Skaldehaug fra Norsk forleggerforening.

Også Fredsforskningsinstituttet PRIO deltok i høringen, og ytret bekymring for at endringene har blitt iverksatt uten at forskningsmiljøene har blitt tatt med på prosessen tidligere.

– Det er betenkelig at Norge har sluttet seg til initiativet uten å utrede konsekvensene. Norske forskere vil mangle relevante publiseringskanaler, og internasjonalt forskningssamarbeid vil bli svekket, sa PRIOs David J. Allen.

– Store beslutninger har blitt tatt, og så har det kommet høringer og evalueringer i etterkant. Det som hadde vært fint å se videre er at forskningsmiljøene blir mer integrert i prosessene i forkant, ikke i etterkant, la han til.

Savner engasjement fra regjeringspartiene

Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand håper Stortinget vil vedta forslaget, men registrerer at regjeringspartiene forholdt seg tause under høringen. De eneste som stilte spørsmål til deltakerne var Strand og Arbeiderpartiets Nina Sandberg.

– Jeg hadde kanskje forventet at posisjonen hadde vært litt mer spørrende. Jeg savner litt mer engasjement derifra. Når vi alle er så opptatt av å ha åpen forskning må vi diskutere hvordan vi ivaretar forskningssektorens interesser.

– Hva er den største bøygen med Plan S nå?

– Det er tida. Det går fort, og det kan skje mye frem til 1. januar 2020. Det er så enormt mye vi ikke vet om konsekvensene.

Les også: