Stortinget sa nei til konsekvensutredning av Plan S:  – Et sjansespill, mener Forskerforbundet

Av Jørgen Svarstad

Publisert 19. februar 2019

– Jeg er skuffet over at forskningsministeren ikke ser verdien av en mer kunnskapsbasert forskningspolitikk, sier leder Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet.

Plan S, som trer i kraft 1. januar 2020, innebærer at forskere må publisere artiklene sine i tidsskrifter med åpen tilgang. Mange forskere er kritiske og er usikre på hva Plan S vil bety for Norge. Kravet om konsekvensutredning vokser i omfang. Over 1000 personer krevd dette i et opprop. I høringsrunden ba en rekke universiteter, høyskoler og organisasjoner om konsekvensutredning.

Men da Stortinget behandlet langtidsplanen for forskning og utdanning tirsdag, vendte flertallet tommelen ned for et forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om å konsekvensutrede Plan S.

– Forskningsminister Iselin Nybø tar på seg et stort ansvar for konsekvensene Plan S får for norske forskere, når hun velger å la være å konsekvensutrede planen, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind etter vedtaket.

Forskerforbundet har også skrevet et brev til Nybø der de ber om konsekvensutredning.

– Plan S er omfattende og kompleks og kan få store konsekvenser for norske forskningsmiljøer. Da er det et sjansespill å slutte seg til planen uten først å utrede konsekvensene. Jeg er skuffet over at forskningsministeren ikke ser verdien av en mer kunnskapsbasert forskningspolitikk, sier Lind.

  • Les også: