Høyskolen Kristiania kjøper Musikkteaterhøyskolen
LUKK

Høyskolen Kristiania kjøper Musikkteaterhøyskolen

Av Julia Loge

Publisert 5. april 2019 kl. 12:30

– Med denne fusjonen blir vi Norges største breddehøyskole og landets største på kunstfaglig utdanning, sier rektor Arne Krumsvik ved Høyskolen Kristiania.

– Nå har vi muligheten til å vokse i et større fagmiljø, utvikle oss raskere enn det vi hadde klart alene. Regjeringens ønske om institusjonsakkreditering for å få statstilskudd har hengt over oss. Nå kan vi, sammen med Høyskolen Kristiania, trygge arbeidsplasser og studietilbud, sier Kjersti Riise Karlsen.

Fakta

Musikkteaterhøyskolen AS

  • Startet som fagskole i 2010 av Kjersti Riise Karlsen. Ble høyskole i 2012, fikk statlig driftstilskudd i 2017.
  • Tilbyr ett studieprogram: Bachelor i musikkteater
  • 13 årsverk fordelt på rundt 20 ansatte
  • Rundt 90 studenter
Karlsen er i dag eneeier av Musikkteaterhøyskolen. 3. juni overtar Høyskolen Kristiania, men en samlokalisering med de andre kunstfaglige utdanningene vil tidligst skje fra høsten 2020.

Før jul i fjor signerte Høyskolen Kristiania avtale om sammenslåing med Norges Dansehøyskole. Administrerende direktør Solfrid Lind er svært glad for dette.

Annonse

– Vi har jobbet i over ett år med denne prosessen. Dette gjør at vi nå får inn to sterke kunstfaglige høyskoler. Begge høyskolene vil være fullt integrert i Høyskolen Kristiania den 1. september, sier hun i en pressemelding.

Ifølge administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind, passer sammenslåingen passer veldig godt inn med høyskolens universitetsambisjoner.

– Vi svarer på regjeringens ønske om færre og større miljøer. Samtidig hjelper vi Musikkteaterhøyskolen ut av en vanskelig situasjon knyttet til usikkerhet rundt fremtidig høyskoledrift. De vil samtidig bli en viktig byggestein inn i vår nye kunstfaglige satsning.

  • Les mer: