Hver fjerde sykepleierstudent strøk på nasjonal eksamen
LUKK
Annonse
Annonse

Hver fjerde sykepleierstudent strøk på nasjonal eksamen

Av Jørgen Svarstad

Publisert 27. januar 2022 kl. 14:00

– At hver fjerde student stryker er selvsagt ikke bra, sier Nokut-direktør Kristin Vinje. Men hun er ikke overrasket over at strykprosenten har gått opp under pandemien.

Før jul hadde nesten 5000 sykepleierstudenter en felles skoleeksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Den skal blant annet gi «kunnskap om kroppens anatomiske strukturer, oppbygningen av organer og deres fysiologiske prosesser», slik det heter i emnebeskrivelsen.

Nå er resultatene klare.

De viser blant annet at hver fjerde student (25,2 prosent) strøk. Dette er også en økning fra 2019, da 19,7 prosent strøk.

I 2020 ble det ikke avholdt nasjonal sensur.

– Selvsagt ikke bra

Eksamenen er lik for alle studentene for at man skal kunne sammenligne institusjoner. Det er det statlige organet Nokut som organiserer den.

– At hver fjerde student stryker er selvsagt ikke bra, sier Nokut-direktør Kristin Vinje i en pressemelding.

Hun sier også at dette er en vanskelig eksamen for mange studenter.  

– Når mye av undervisningen er gjort digital, med utfordringene det gir, så er vi ikke overrasket over at strykprosenten går noe opp, sier Vinje.

Kristin Vinje. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Og selv om flere strøk, er den nasjonale snittkarakteren omtrent som før pandemien.

Dette kan tyde på at pandemien ikke har hatt den negative effekten på eksamensresultatene som vi hadde fryktet, sier Vinje.

– Det vitner om at både undervisere og studenter har jobbet hardt under de krevende forholdene, mener hun.

Men det er store variasjoner i stryktallene. Her er oversikten for alle institusjoner og institusjoner:


Snittkarakteren er omregnet til tall, der karakteren F (stryk) tilsvarer 0 og A tilsvarer 5.

Dårligst gjorde de 69 studentene ved Universitetet i Tromsøs studiested i Harstad det. Der strøk 37 kandidater, eller 53,6 prosent. Ved Høgskulen på Vestlandets studiested i Stord var strykprosenten på akkurat 50 prosent.

Lavest strykprosent hadde NTNU i Trondheim og Høgskulen på Vestlandets studiested i Bergen, der henholdsvis 9,7 og 9,2 prosent strøk.

Alt i alt fikk 5,5 prosent av studentene toppkarakteren A.

Nedstenging kan ha påvirket resultatet

Da denne eksamenen ble avholdt i midten av desember, var samfunnet på vei tilbake mot en delvis nedstenging. Mange studenter var bekymret for å møte opp til skoleeksamen.

Ifølge Nokut kan dette ha gått ut over prestasjonen for noen studenter. Derfor tilbyr de en ekstra konteeksamen i august, for å hindre at denne eksamenen skal ødelegge for studentenes progresjon. Denne vil komme i tillegg til ordinær til ordinær konteeksamen i april.

  • Les også: