Hvordan kan man bygge opp internasjonale nettverk uten å bo i utlandet?

Hvordan kan man bygge opp internasjonale nettverk uten å bo i utlandet?

Av Julia Loge

Publisert 17. oktober 2021

–  Sporadiske besøk på to uker til en måned med intensivt arbeid kan ha samme effekt, sier Jill Anette Opsahl.

Denne måneden har Forskerforum en større reportasje om å dra på forskningsopphold til utlandet. Hvorfor er det verdifullt å dra ut, og hva må man huske på?

En viktig grunn for å reise utenlands er å knytte nettverk. Men hvordan kan man bygge opp internasjonale nettverk uten å bo i utlandet?

Annonse

Her er de beste tipsene til to forskere og en forskerrådgiver:

Jonas Stein, nestleder i Akademiet for yngre forskere

– Internasjonalt samarbeid gjør norsk forskning bedre. Men man kan nyansere hva som telles som forskermobilitet, oppholdene kan være kortere og man kan delta på internasjonale konferanser.

Arne Brataas, leder for QuSpin senter for fremragende forskning ved NTNU

–  Det er vanskelig, men mulig med solid innsats over lengre tid. Det krever deltakelse på internasjonale møter og forskernettverk, besøk ved utenlandske institusjoner, foredrag, og utstrakt video- og e-post korrespondanse.

Jill Anette Opsahl, seniorrådgiver, Internasjonalt senter ved Universitetet i Bergen

–  Sporadiske besøk på to uker til en måned med intensivt arbeid kan ha samme effekt, men man kan få mindre innpass i forskningsgruppen hvis man ikke blir like involvert i det daglige.