Ingen fredningstid for ny kunnskapsminister
LUKK

Ingen fredningstid for ny kunnskapsminister

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 17. oktober 2013

Gratulasjonene og kravene går hånd i hånd når Torbjørn Røe Isaksen har første dag som ny utdannings- og forskningsminister.

ingen-fredningstid-for-ny-kunnskapsminister


– Norge er det eneste landet i Norden som ikke har nådd EUs mål om at minst tre prosent av bruttonasjonalprodukt skal gå til forskning og utvikling, påpeker Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

ingen-fredningstid-for-ny-kunnskapsminister


– Vi regner med at vi får klarsignal til å jobbe for fullt framover med videre kvalitetsutvikling som vil føre til akkreditering som universitet, sier HiOA-rektor Kari Toverud Jensen.

Fakta

Dette foreslår regjeringen:

«Danmark innførte studieavgift i høyere utdanning for borgere fra land utenfor EØS-området og Sveits i 2006. Sverige innførte slik studieavgift i 2011. Kunnskapsdepartementet vil utrede en tilsvarende ordning for studieavgift for utenlandsstudenter med sikte på innføring fra høsten 2015 ved statlige universiteter og høyskoler. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om saken etter at utredningen er ferdigstilt.»

– Vi vil gratulere Torbjørn Røe Isaksen med et av de aller viktigste tillitsvervene i Norge. Kunnskap og økt forskningsinnsats er avgjørende for framtidig verdiskaping og velferd i Norge, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

Han lar gratulasjonen raskt følges opp med Forskerforbundets krav til den nyslåtte statsråden. Som flere sentrale aktører i forsknings- og utdanningssektoren, er Forskerforbundet bekymret for hva som skal skje med den vedtatte langtidsplanen for forskning. Det rødgrønne forslaget er fryktet å forsvinne i en blå omarbeiding av statsbudsjettet de nærmeste ukene.

Annonse

Krever opptrappingsplan 

Forskerforbundet leverte også følgende krav til statsråden:

  • Tydeligere koordinering av den offentlige forskningsinnsatsen
  • Styrk langsiktig grunnleggende forskning
  • Fullfinansier studieplassene i høyere utdanning
  • Reduser bruken av midlertidig tilsetting i akademia
  • Mindre administrasjon. La forskerne forske!
  • Sikre akademisk frihet for forskere utenfor UH-sektoren

– Norge er det eneste landet i Norden som ikke har nådd EUs mål om at minst tre prosent av bruttonasjonalprodukt skal gå til forskning og utvikling. Det første Isaksen må gjøre er å lage en forpliktende opptrappingsplan for forskning og høyere utdanning, som løfter innsatsen opp på nivå med våre naboland, sier Aaslestad.

Flere studieplasser

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus stiller rektor Kari Toverud Jensen seg bak gratulasjonene, og stiller sine egne krav. For HiOA er det særlig studieplasser og muligheten til å bli universitet, som står sentralt.

– Han må få til flere studieplasser og flere stipendiatstillinger. Både på nasjonal basis, men spesielt tilgodese også HiOA som er den største utdannings- og forskningsaktøren innen profesjonsfagene. Vi har ikke fått en eneste av de 400 nye studieplassene som er foreslått, og tre stipendiatstillinger til Norges viktigste profesjonsutdanning er ikke mange, sier Toverud Jensen til høyskoleavisen Khrono.

Regner med klarsignal

Høyskolen har siden valgkampen vært bekymret for hva som skal skje med institusjonens universitetsplaner. Høyskolen ønsker å søke om universitetsstatus i løpet av inneværende stortingsperiode. Høyre har imidlertid varslet at ingen nye institusjoner får bli universitet før regjeringen har gjennomført en gjennomgang av finansieringen og strukturen i sektoren.

– Vi vil selvsagt komme i rask dialog med statsråden, og spørre om hva den nye regjeringen legger i sitt punkt der de vil fryse strukturen. Vi vil minne ham om at det er viktig at institusjonene har forutsigbare rammevilkår å jobbe under, og så regner vi med at vi får klarsignal til å jobbe for fullt framover med videre kvalitetsutvikling som vil føre til akkreditering som universitet, sier Toverud Jensen.