– Kan gjøre dette fordi jeg kan gå tilbake som professor
LUKK
Annonse
Annonse

– Kan gjøre dette fordi jeg kan gå tilbake som professor

Av Jørgen Svarstad

Publisert 12. november 2017

SSB-sjef Christine Meyer har signert sluttavtalen med Finansdepartementet. Men debatten om SSBs fremtid fortsetter.

Søndag klokken 24 til fratrer SSB-sjef Christine Meyer, etter den bitre striden mellom henne og Finansdepartementet. 

Fakta

Økonom og politiker (H), administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå fra 1. september 2015. Hadde egentlig hadde hun kontrakt fram til 2021.

 

* Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH), doktorgrad i økonom fra 1996. Fra 1997 var hun førsteamanuensis ved NHH og deretter professor samme sted 2007–2011.

* Direktør i Konkurransetilsynet i perioden 2011–2015.

* Statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet 2001–2003. Finansbyråd i Bergen 2007–2009, og byråd for helse og inkludering samme sted 2009–2011.

* Gift 2006 med tidligere statsråd og professor ved NHH, Victor Norman. Norman var hennes sjef da han var arbeids- og administrasjonsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

Kilde: NTB 

Sluttavtalen hun signerte søndag ettermiddag innebærer at hun beholder lønnen, inkludert pendlertillegg, i et halvt år.  Deretter kan hun motta lønn fram til 15. november neste år, men avkortet for annen inntekt over 10.000 kroner. Dette tilsvarer totalt inntil 1,4 millioner, ifølge NRK. Hun får også dekket advokatutgifter inntil 175 000 kroner, samt flytteutgifter.

 

– Hvorfor gikk du i åpen krig?

Annonse

Meyer var gjest i Dagsrevyen søndag. Hvorfor valgte du å gå i åpen krig med Finansdepartementet? spurte nyhetsanker Nina Owing.

– Jeg vet det er uvanlig. Men jeg tror jeg kan gjøre det fordi jeg kan gå tilbake som professor, sa Meyer, som er siviløkonom og professor i strategi og ledelse ved Norges handelshøgskole.

– For meg handler dette om to ting. Det handler om SSBs uavhengighet, å ha en direktør som kan stå opp, og som kan stå opp når det politisk ikke er opportunt å stå opp, med upopulære faglig funderte oppfatninger. Og det handler om å sørge for at statlige enheter får frihet til å omstille.

Les også: Siv Jensen: – Christine Meyer har ikke min tillit
Les også: Christine Meyer: – Ikke grunnlag for å si meg opp

Dette krevde Meyer 

Flere medier forteller om hva Meyer krevde under forhandlingene. Blant annet skal hun ha krevd to årslønner, samt dekket langt høyere advokatutgifter enn hun endte opp med å få refundert. Mer oppsiktsvekkende er det at hun skal krevd ros for jobben hun utførte i SSB. Aftenposten skriver at hun blant annet ville ha inn i avtalen at eventuelle uttalelser fra finansministeren skulle bygge på at Meyer har involvert styret, de ansatte og fagforeninger i omstillingene, at Finansdepartementet hele tiden har fått informasjon om det som har skjedd og at hun utførte det oppdraget hun har fått fra Finansdepartementet.

– Jeg håpet selvfølgelig at de skulle fremheve noen positive sider ved meg. Jeg var satt inn i SSB for å drive omstilling, og det er det jeg har gjort, sa Meyer på Dagsrevyen.

Finansdepartementet sa nei til å gå med på dette. Men hun fikk igjennom at hun ikke skulle være bundet av noen klausul som sa at hun ikke kunne snakke åpent om det som hadde skjedd.

– Uklokt av Meyer

Opposisjonen har varslet at de vil grave i striden mellom Meyer og finansminister Siv Jensen. Både Ap, SV og KrF har varslet spørsmål for å få klarhet i bråket rundt SSB, skriver NTB. Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik er på sin side krass i sin kritikk av Meyer.
– Det var åpenbart uklokt av Meyer å legge på bordet forslag til omfattende endringer i SSBs virksomhet parallelt med statistikklovutvalgets arbeid. Forslagene til endring av forskningsavdelingen og modellverktøyene var dessuten på direkte kollisjonskurs med sentrale føringer i tildelingsbrevet for 2017. Dette er det Meyer som bærer ansvar for og nå må ta konsekvensen av, sier Gjelsvik.

Les også: Steinar Holden mener SSB er for opptatt av internasjonal publisering

Han mener Jensen burde stanse hele omorganiseringen, ikke bare sette den på vent, slik hun har gjort.

– Jeg skal gjøre mitt til at det skapes ro, men SSBs uavhengighet er et stort tema i det kommende lovarbeidet, sa Meyer til NTB søndag.
Statistikklovutvalget er nedsatt for å se på SSBs rolle. Den har fått utsatt frist og skal levere rapport i mars, som så skal behandles i Stortinget.
I en kort pressemelding sier Siv Jensen seg glad for å ha kommet til enighet med Meyer.
– Som øverste ansvarlige i SSBs eierdepartement, er det viktig for meg å bidra til å skape ro og gjenvinne tillit til arbeidet som byrået gjør, sa hun.

Skal finne ny SSB-leder

– Styret tar til etterretning at Christine Meyer fratrer sin stilling ved midnatt. Styret er bedt av Finansdepartementet om å utpeke en intern leder som kan fungere i stillingen inntil videre. Styret vil følge opp dette umiddelbart.
Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Trond Giske sier dette til NRK:
– Jeg tror de trenger en som evner å forstå SSBs viktige samfunnsrolle og klarer å få til omstilling, men samtidig får de ansatte med på laget, så de kan fortsette å fylle rollene de har hatt. De må kunne samarbeide med samfunnet rundt seg, og åpenbart med Finansdepartementet.

Les også: