SSB-sjef Christine Meyer kom med krass kritikk av Siv Jensen og Finansdepartementet.

Torsdag meldte flere medier at finansminister Siv Jensen ikke hadde tillit til SSB-sjef Christine Meyer, og at hun derfor måtte gå. De to skulle etter planen møtes i et tredje oppvaksmøte på fredag i forbindelse med omorganiseringene i SSB. Men da Christine Meyer troppet opp med advokat, ville ikke Siv Jensen møte henne.

På en pressekonferanse fredag ettermiddag gjorde Meyer det klart at hun ikke har tenkt å si opp jobben sin.

– Jeg mener det ikke er grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står, sa Meyer.

SSB-sjef Christine Meyer på pressekonferanse. Faksimile: NRK

Hun kom samtidig med krass kritikk av Finansdepartementets og Siv Jensens håndtering av denne saken.

– Med de siste ukers hendelser er jeg bekymret for SSBs uavhengighet. Vi skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal ikke styres politisk.  Alle mine avgjørelser er forankret i styret, og Finansdepartementet har gitt meg som administrerende direktør et tydelig mandat til å modernisere og effektivisere SSB, sa hun, og henviste blant annet til at SSB i tildelingsbrevet for 2017 er pålagt dette.

Og videre:

– Det er litt vanskelig å forstå hvorfor finansministeren, som er så opptatt av effektivisering og omstilling i offentlig sektor, ikke ønsker at SSB skal levere på disse bestillingene i tildelingsbrevet.

Les også: Meyer mener Finansdepartementet er skyld i kaoset

To timer senere sa Siv Jensen at hun ikke hadde tillit til Christine Meyer.

SSB-sjefen a at Siv Jensen i et møte 30. oktober ba henne om å stille omstillingsprosessen i bero, og at hun dagen etter gikk med på dette. Men at hun ikke fikk lov til å gå ut med dette offentlig eller internt.

– Kritisk forverret arbeidsmiljø

– 3. november sendte jeg et utkast til departementet med tiltak for å roe ned situasjonen. Jeg fikk heller ikke lov til å presentere dette internt og eksternt, sa hun.

Meyer mener dette innebærer at ledelsen i SSB i elleve dager i praksis ikke har kunnet utøve jobben sin.

– Vi har måttet sitte stille i påvente av avklaring. Dette har skapt en vanskelig situasjon og et kritisk forverret arbeidsmiljø for de ansatte.

Hun sa at det først for to og en halv uke siden at SSB inntil for kort tid siden hadde departementets støtte i omorganiseringen.

– Vi har fått støtte fra departementet i omstillingsarbeidet og prinsippene for arbeidet helt til innplasseringen av forskere ble kjent for to og en halv uke siden, sa hun.

Det var da det ble kjent at Erling Holmøy, mannen bak de omdiskuterte innvandringsregnskapene, skulle omplasseres, og saken eksploderte i media.

På spørsmål om hvem som har skylden for krisen i SSB, pekte Meyer på Finansdepartementet.

– Når vi på et kritisk punkt mister vår egen kontroll så blir det tilløp til kaos i SSB. Vi har hatt en eier som har støttet oss gjennom hele prosessen, frem til de kritiske punktene, sa hun.

Ubehagelig møte

Nå har Finansdepartementet godkjent at omorganiseringsprosessen settes i bero, sa Meyer.

– Jeg har i dag fått et brev fra Finansdepartementet der det nå nettopp sier at omstillingen i forskningsavdelingen kan stilles i bero. Det er jeg svært glad for. Det betyr at vi kan får ro rundt prosessene i SSB, sa Meyer.

Meyer kommenterte også hvorfor hun dukket opp med advokat da hun tidligere på dagen skulle møte Siv Jensen. Hun viste til at de siste av de to foregående møtene var ubehagelig og at pressen gikk ut med påstander om at hun skulle sies opp.

– Det andre møtet var rimelig ubehagelig. Jeg så det nødvendig å ha støtte, sa hun.

Meyer kommenterte også påstandene om hun har lagt politiske føringer på SSBs forskning.

– Jeg opplever også at SSB blir presset på innvandringsfeltet. Blant annet at en helt ordinær kvalitetssikring av en rapport før den blir publisert, har blitt oppfattet som politisk sensur. Jeg vil bestemt avvise at SSB legger føringer på forskningen. Det har aldri skjedd i min tid.

LES OGSÅ:

Christine Meyer mener Finansdepartementet er skyld i kaos