Martinussen, Monica (Todal)

Martinussen, Monica (Todal)

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 29. august 2016

Forskingsteknikar Monica Martinussen studerer fangsten frå planktonhåven ved ein av stasjonane på økosystemtoktet. Foto: Per Anders Todal