KD ber Nord universitet vurdere om Nesna-ansatte skal få bli i et år til
LUKK

KD ber Nord universitet vurdere om Nesna-ansatte skal få bli i et år til

Av Jørgen Svarstad

Publisert 24. oktober 2021 kl. 22:05

Nord universitets styre vedtok å legge ned studiestedet i Nesna 1. august 2022. I et brev til universitetet ber Kunnskapsdepartementet dem nå vurdere om ansatte skal få beholde kontorene til august 2023.

Nord universitet omtaler brevet fra Kunnskapsdepartementet på sine nettsider.

I brevet vises det til Hurdalsplattformen, der regjeringen har lovet å reetablere et høyere utdanningstilbud i kommunen på Helgelandskysten.

Annonse

I brevet fra departementet står det:

«Kunnskapsdepartementet er kjent med at Nord universitet har gjennomført endringsoppsigelser i forbindelse med oppfølgingen av tidligere styrevedtak om avvikling av aktivitet ved Campus Nesna fra 1. august 2022. 

I lys av den nye Hurdalsplattformen og regjeringens mål mht Nesna, ber departementet Nord universitet å vurdere om det kan være hensiktsmessig å gi de ansatte som ønsker det, anledning til å videreføre Nesna som kontorsted frem til 1. august 2023.»

Det var Khrono som først omtalte denne saken.

Styret ved Nord universitet skal behandle henvendelsen i det kommende styremøtet 28. oktober. 

Ifølge Nettavisen har de ansatte ved campus Nesna fått tilbud om å beholde jobben, men flytte til et annet campus, altså Bodø, Mo i Rana eller Levanger.

Og nesten alle de 68 ansatte ved campusen har nå allerede signert ny arbeidskontrakt med nytt arbeidssted. Dermed er det uvisst om det vil være nok ansatte igjen på Nesna til å drive studiestedet.

Flere av dem har også  solgt huset sitt med tap, sier hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet på Nesna Charlotta Langejan til Nettavisen.

I innstillingen til styret ved Nord universitet anbefales det at Nord universitet skal «gå i tett dialog med ansatte og
tillitsvalgte vurdere mulige løsninger for å videreføre kontorsted på Nesna frem til 1. august 2023 for de som ønsker det.»

Videre står det:

«Det forutsettes at det gjøres vurderinger av økonomiske og praktiske konsekvenser før endelig beslutning fattes.
Det vurderes som mest hensiktsmessig at styret gir fullmakt til styreleder i samarbeid med rektor til å starte dialog med Kunnskapsdepartementet.»

Det går frem av sakspapirene at Nord universitet har sagt opp sin leieavtale med Statsbygg med virkning fra 1. august 2022. Etter dette vil det fortsatt være fem kull med studenter på Nesna som ikke har avsluttet studiene. Deres samlinger vil bli gjennomført på campus Helgeland.

Les også: