Konsulentrapport: HiOA kan kutte 158 årsverk

Av Jørgen Svarstad

Publisert 13. februar 2017

Høgskolen i Oslo og Akershus trenger penger for å bli universitet.

Potensialet for effektivisering ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er stort, viser en analyse som konsulentselskapet Rambøll har gjort av administrasjonen ved høgskolen. Det skriver Khrono. 

Hovedfunnet er at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er overadministrert og har langt flere administrativt ansatte i forhold til faglige enn universiteter og høgskolene som HiOA sammenlignes med.

Ifølge Rambølls beregninger kan høgskolen spare 119 millioner kroner årlig ved å kutte i administrasjonen. Det tilsvarer 158 årsverk.

Vil bli universitet

Ledelsen trenger penger for å løfte kvaliteten på forskning og utdanning fordi de ønsker å stige i gradene. Forrige uke gikk nemlig et enstemmig styre inn for å søke om universitetsstatus.

Konstituert direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved HiOA, Tore Hansen, sier til Khrono at de 119 millionene trengs blant annet til universitetssatsingen.

Han ser for seg en horisont på to-tre år for å få gjennomført tiltak.

— Dette er penger som vi skal bruke på andre ting. Vi skal bruke midlene bedre –  vi har ambisjoner – vi skal bli universitet, og pengene til det må vi hente fra oss selv, sier til Khrono.

Ifølge Rambølls rapport er studieadministrasjonen «byråkrativerstingen» som har størt potensiale for effektivisering.

Forskerforbundet: For mange administrativt ansatte 

Leder Eldbjørg Schøn i Forskerforbundet ved HiOA sier at også de har reagert på at administrasjonsveksten ved høgskolen. Hun vil ikke gå konkret inn i rapporten, men sier til Forskerforum.

Eldbjørg Schøn i Forskerforbundet ved HiOA.

Leder Eldbjørg Schøn i Forskerforbundet ved HiOA.

— Helt siden fusjonen har vi reagert på at det stadig har blitt flere administrativt ansatte. Og veldig mye penger er blitt brukt på konsulentvirksomhet. Vi synes det har vært for mange administrativt ansatte. Det ble sagt at det skulle vært en 40-60-fordeling (40 prosent administrativt ansatte, journ. anm), men det har økt, og det er mer enn det hos oss.

Det var i 2011 at høyskolene i Oslo og Akershus slo seg sammen.

— Vi trenger også administrasjon til å utføre oppgaver. Men at det kan effektiviseres og gjøres mer smidig, er jeg helt sikker på, sier Schøn.

— Så det er på sin plass å kutte? 

— Om man skal kutte, skal jeg ikke si. Men man bør i hvert fall gjøre ting på en mer smidig måte enn i dag.

Skeptisk til beregningen 

Førsteamanuensis Erik Døving ved Handelshøyskolen ved HiOA har deltatt i en prosjektgruppe i administrasjonen, som representant for fagforeningene. Han er skeptisk til beregningen til Rambøll. Han har liten tro på at det er mulig å gjennomføre en slik innsparing på to-tre år.

— Lønnskostnader er stort sett det eneste det kan kuttes i, og siden oppsigelser er urealistisk, vil dette måtte skje i form av naturlig avgang. Det vil nok ta betydelig lenger tid enn to-tre år, sier han til Khrono.