Kunnskap til selvhjelp
LUKK
Annonse
Annonse

ANMELDELSE

Kunnskap til selvhjelp

Av Ragnhild Fjellro

Publisert 6. mars 2015 kl. 09:24

En kompakt, detaljert og grundig bok om evolusjon og bevissthet som kan gjøre deg lykkelig.

kunnskap-til-selvhjelp

Fakta
<

Biologen Bjørn Grinde, som til daglig er forskningssjef innen psykisk helse ved Folkehelseinstituttet, har satt seg fore å undersøke bevisstheten. Han starter fire milliarder år tilbake i tid, da livet på jorda oppsto. Tidsspranget kan virke overveldende, men Grinde, som også har studert psykologi, pedagogikk og antropologi, legger en tvist til evolusjonshistorien: Denne kunnskapen kan gjøre oss lykkeligere. Slike dramaturgiske gulrøtter er ellers kjent fra den noe rufsete selvhjelpslitteraturen, forskjellen er at her er rådene basert på forskning. Hvordan legger han så løpet fram mot et moderne, potensielt lykkelig menneske?

Jo, etter et raskt hopp to milliarder år fram i tid, til da bakterielignende, encellede organismer var utviklet, redegjør han for utviklingen av muskel- og nerveceller (som antagelig skjedde for 600 millioner år siden), og siden de første tilløpene til bevissthet (som trolig oppsto for 300 millioner år siden). Bevissthet er bare «krusninger på hjernens hav av aktivitet», påpeker Grinde, ikke desto mindre er det den vi ser på som det som er oss. Den viser seg i sanseinntrykk, tanker og følelser. Han legger særlig vekt på følelsene. Følelsene er det som påvirker adferd, og adferden vår dreier seg om enten å gå mot noe som er bra for oss, eller vekk fra det som ikke er bra for oss. Disse adferdsmønstrene er nedfelt i genene, modifisert gjennom erfaringer og styrt av følelser og bevissthet, som avhenger av både arv og miljø. Dessuten ligger det et snev av tilfeldigheter i hva hjernen kan finne på. Grinde utdyper dette ytterligere ved å redegjøre for hvordan hjernen forholder seg til nerveceller (nevrobiologi) og til ulike bevissthetstilstander som avhenger av hvor du er i livsløpet, av rus eller av søvn for eksempel.

Hva er livslykke i biologisk forstand?

«Bevissthet er en prosess», skriver Grinde. Bevisstheten kan forstås som app-er som skrus av og på i en hjerne som holder det gående døgnet rundt. I de avsluttende kapitlene omsetter han kunnskapen vi har om bevissthet, til praktiske rettesnorer for å skape et godt liv. Han tegner opp en modell over hva livslykke i biologisk forstand er, før han diskuterer hvilke muligheter vi har til å påvirke og utvikle hjernen i ønsket retning. Her gir han også konkrete, mentale øvelser for å trene av-knappen for de dårlige følelsene og på-knappen for de gode. Treningsopplegget er ingen mirakelkur, og det krever solid innsats. Det dreier seg i hovedsak om meditative teknikker og kognitiv terapi.

Men dette er en interessant bok langt utover sunn hjernetrim. Jeg lærer enormt mye om evolusjonens historie. Jeg får også et vell av illustrerende historier om konkrete skapninger, for eksempel kvastfinnefisk og sjimpanser. Til tider kan det bli i overkant ordrikt og kompakt. En noe strammere redigering og mer luft i utformingen kunne forenklet formidlingen ytterligere. Samtidig er tonen svært pedagogisk, med en sympatisk undrende tone. Bokas viktigste bidrag er å tilby en bredere, kunnskapsbasert plattform å tenke på bevissthet fra. Derfor er kanskje det overveldende tidsaspektet og bredden av eksempler en drøy omvei å gå, hvis det er lykken man søker, men den er opplagt verdt det.