Kunstig intelligens: verktøy for forskere
LUKK

Kunstig intelligens: verktøy for forskere

Av Julia Loge

Publisert 2. mars 2022 kl. 15:40

Datamaskinene kan ikke skrive hele artikkelen selv, men de kan hjelpe et godt stykke på vei. Her er åtte nyttige verktøy for forskere.

– KI er veldig god på å individualisere og tilrettelegge, men det er lite brukt i undervisning. Mine hundre studenter får den samme oppgaven, men KI kunne gitt dem forskjellige oppgaver, slik at alle får det tilrettelagt, sier Morten Goodwin.

Den oppgaven har maskinene ennå ikke fått, men algoritmene gjør allerede en tredel av arbeidet når Morten Goodwin gjør fagfellevurderinger, for kunstig intelligens kan søke opp lignende artikler og finne det sentrale i dem.

Annonse

Her er andre eksempler på kunstig intelligens beregnet for forskere:

Lage sammendrag

Paper Digest er et gratis nettprogram spesialisert på å lage korte sammendrag av vitenskapelige artikler. Scholarcy er et tilsvarende program som kan brukes i en gratisversjon på nettet og gir mer utfyllende sammendrag.

Skrive artikkelutkast

Fakta
Kunstig intelligens (KI)
Datamaskiner som lærer av data og forbedrer seg uten instruksjoner om hvordan den skal gjøre det. Også kalt maskinlæring.

Algoritme
En oppskrift som forteller hvordan en oppgave skal utføres. Som oftest brukt om et dataprogram som utfører en bestemt oppgave. Oppkalt etter en persisk-arabisk matematiker på 800-tallet.

Dyplæring i nevrale nettverk
Dataene sendes gjennom lag på lag av analyse og tester alle mulige kombinasjoner. Etter hvert styrkes de veiene, eller synapsene, som gir best resultat, og slik «lærer» algoritmen. Oppkalt etter funksjoner i hjernen.

Robot
Maskin som utfører menneskelige funksjoner, ordet kommer fra tsjekkisk robotnik, som betyr arbeider.

Scinote er egentlig en elektronisk labbok, men den skal også kunne skrive innledningen til vitenskapelige artikler ved hjelp av noen stikkord, som den fyller ut ved å hente formuleringer fra andre artikler. Programmet har fått kritikk for å systematisk stjele fra andres åndsverk.

Språkhjelp

Writefull er et gratis retteprogram for både Word og LaTeX og er spesialisert på akademiske tekster, som også prøver seg på å foreslå titler og omskrivninger. Grammarly er et annet gratis retteprogram som også hjelper med bedre flyt i teksten.

Finne fagfeller

Kunstig intelligens kan søke etter og prioritere personer til fagfellevurderinger på sekunder, en redaktør bruker ofte 90 minutter.

Rutinesjekk av manuskripter

Med programmet Ripeta håper utviklerne å avdekke om man kan stole på forskningen, programmet sjekker om metoden er åpent og tilstrekkelig beskrevet. Plagiatsjekker bruker i økende grad kunstig intelligens som også avslører omformuleringer i tillegg til direkte avskrift. Proofig sjekker om bilder i manuskripter er gjenbrukt, også om det er rotert, filtrert eller strukket.

Finne siteringer

Scite.ai sjekker hvordan en publikasjon har blitt sitert, og om siteringen støtter eller motsier påstanden. Dette kan brukes som et gratis tillegg til for eksempel nettleseren Chrome.

  • Les mer: