Kuttet nesten 50 prosent i tildelingen – men Forskningsrådet kan ikke si hvorfor
LUKK
Annonse
Annonse

Kuttet nesten 50 prosent i tildelingen – men Forskningsrådet kan ikke si hvorfor

Av Julia Loge

Publisert 21. september 2022 kl. 13:34

Tilsammen har Forskningsrådet kuttet 340 millioner kroner i tildelingene i høst.

Norges Forskningsråd er ferdig med de 15 tildelingene etter den store søknadsfristen i februar i år. Tildelingene er blitt kuttet med 340 millioner kroner sammenlignet med de opprinnelige utlysningene, viser en gjennomgang Forskerforum har gjort.

12 av 15 utlysninger ble kuttet, men bare åtte kutt er begrunnet med den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet. Det er også to andre grunner til at porteføljestyrene kan innvilge mindre enn beløpet som ble lyst ut, forklarer Knut Dirk van der Wel, spesialrådgiver i kommunikasjonsenheten i Forskningsrådet. Det kan være fordi søknadene velges ut til andre utlysninger innenfor en og samme satsing, eller at det retten og sletten er for få søknader som tilfredsstiller utlysningens formelle krav og krav til kvalitet og relevans.

Fakta
Vedtok kutt
I juni vedtok styret i Forskningsrådet å kutte 20 prosent i tildelingene i Fripro og andre tildelinger som er helt eller delvis finansiert over poster på statsbudsjettet der Forskningsrådet ligger an å gå i minus i år eller neste år.

De har også bestemt at prosjektene ikke får pengene før 1. juli neste år.
Over flere år har Forskningsrådet på enkelte utlysninger tildelt mer enn de fikk bevilget over statsbudsjettet, og derfor vedtok styret i juni å redusere flere tildelinger med inntil 20 prosent. Men enkelte tildelinger er redusert mye mer.

Kuttet nesten halvparten

Den aller første offentliggjøringen av tilslag kom 25. august. Da ble det klart at fire prosjekter fikk rundt 11 millioner kroner hver. Men de utgjør bare 4,4 prosent av de 91 som søkte innenfor temaet «Diagnostikk, behandling og tjenestetilbud til utsatte pasientgrupper». Tildelingen ble kuttet fra 86 millioner kroner til nesten 45 millioner.

Dette var en av postene som skulle kuttes med inntil 20 prosent på grunn av tidligere overtildeling, men summen ble redusert med 47,7 prosent, viser Forskerforums utregning.

Forskerforum spurte Norges forskningsråd om kuttene mandag 12. september. Fredag ettermiddag kom svaret: «Akkurat hvorfor man tildelte det beløpet man gjorde ved disse utlysningene, har det av forskjellige årsaker vært vanskelig å få klarhet i denne uken», skriver Knut Dirk van der Wel i kommunikasjonsenheten.

Høyt kutt blant få søknader

En uke seinere, 31. august kom offentliggjøringen av tilslag til temaet «Det grønne skiftet». Der var det lyst ut 55 millioner kroner, men bare i overkant av 31 millioner ble delt ut. Det vil si at der også ble tildelingen kuttet langt over 20 prosent, hele 43,52 prosent.

Likevel ble innvilgelsesprosenten ganske høy, 3 av 19, det vil si 16 prosent av søkerne fikk innvilget søknaden. Av de 19 søknadene var det ingen som fikk toppkarakteren 7 på noen av kriteriene, viser et dokument fra Forskningsrådet. Men heller ikke her kan Forskningsrådet svare på hvorfor det er kuttet så mye.

Det største enkeltkuttet er i utlysningen for banebrytende forskning, eller Fripro, som er åpen for alle fag og tema. Der ble det kuttet 198,4 millioner kroner, og bare 5,3 prosent av søkerne fikk tilslag.

Tre av 15 fikk ikke kutt

I temaet «Petroleum» kom det tre søknader, og én av dem fikk hele den utlyste summen. I tema «Havbruk» fikk 8 av de 36 søkerne tilslag, og tilsammen 2,5 millioner mer enn det opprinnelig utlyste beløpet. Utdanningsforskning ble heller ikke kuttet, slik at 5 av de 80 søknadene fikk tilsammen 60 millioner kroner, men med en innvilgelsesprosent på 6,25.

  • Les mer: