LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret
LUKK

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Av NTB

Publisert 17. juni 2024 kl. 11:13

Streik avverges med frivillig lønnsnemnd.

Resultatet av uravstemningen ble klart rett før helgen, og den endte med at medlemmene sa nei til resultatet som var forhandlet fram. Dette resultatet ville i utgangspunktet føre til streik i staten fra fredag 21. juni.

– Våre medlemmer er tydelige. Denne avtalen er ikke god nok og derfor har styret i LO Stat forkastet den, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Uravstemningen endte med at medlemmene sa nei til resultatet, noe vi tar på stort alvor. Likevel må vi også vurdere muligheten for hva vi vil oppnå ved en streik satt opp mot det vi kan oppnå i en frivillig nemnd. Vårt styre mener det sistnevnte bør prøves, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

LO havner også i Rikslønnsnemnda

Styret i LO Stat behandlet saken mandag og besluttet da at de ønsker behandling i frivillig lønnsnemnd.

Styret vurderer at de ikke har store muligheter til å oppnå store endringer ved å streike – basert på at Akademikerne og Unio ikke oppnådde noe i sin streik før det ble tvungen lønnsnemnd. Nå havner også LOs del av lønnsoppgjøret hos Rikslønnsnemnda.

– Nå har vi bedt Rikslønnsnemnda løse tvisten med LO Stat om ny hovedtariffavtale i staten og unngår dermed ny streik. Vårt mål om like avtaler og kontroll over lønnsutviklingen i staten står seg fortsatt, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Stanset streik

Lønnsoppgjøret i staten skjedde i mai, og Akademikerne og Unio gikk ut i streik. Disse streikene ble stanset med tvungen lønnsnemnd etter henholdsvis én og to uker.

Det største LO-forbundet i staten, NTL, har hele tiden vært imot resultatet av lønnsoppgjøret i staten. Samtidig er det ikke spesielt attraktivt å gå ut i streik i starten av sommerferien.

Frivillig lønnsnemnd innebærer at nemndbehandlingen blir bindende for begge parter, der de ikke har kommet til enighet gjennom forhandlinger eller mekling.

Tidspunktet for nemndbehandlingen er foreløpig ikke klar.

  • Les også: