Skarp kritikk av Karolinska i Macchiarini-granskingen
LUKK

Skarp kritikk av Karolinska i Macchiarini-granskingen

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 5. september 2016 kl. 13:50

Karolinska får kraftig kritikk på flere punkter i to nye rapporter.

 

  • Fakta
    <
    Store feil ved ansettelsen av Paolo Macchiarini.
  • Stillingen ble forlenget uten evaluering.
  • Operasjoner ble gjennomført på mennesker uten tilstrekkelige forsøk på dyr.
  • Karolinska institutet og Karolinska sjukhuset deler ansvaret for transplantasjoner som førte til dødsfall.

Det er blant konklusjonene i to nye eksterne granskinger av Macchiarini-saken, der flere pasienter har omkommet etter operasjoner som var del av et forskningsprosjekt av ved Karolinska institutet (KI) og Karolinska sjukhuset (KS) (se faktaboks).

Eksperimenterte på mennesker

I januar i år ble det rettet alvorlige anklager mot den kjente kirurgen og forskeren Paolo Macchiarini i svenske medier. Dokumentaren Experimenten fremsatte anklager om at han hadde gjennomført operasjoner på pasienter vel vitende om at de ikke ville fungere. Flere pasienter omkom både i Sverige og i utlandet. Det ble pekt på at Macchiarini, som i 2010 ble ansatt som gjesteprofessor på universitetet KI og overlege på sykehuset KS i Stockholm, hadde eksperimentert på mennesker som om de var forsøksdyr.

LES HELE HISTORIEN HER: Stjernefall

31. september ble rapporten for sykehusets håndtering av saken presentert. Mandag 5. september kom også rapporten for universitetets håndtering av saken. Begge rapportene konkluderer med brudd på regler og lover. Blant annet blir KI kritisert for å ha satt til side ansettelsesegler etter at rektoren personlig tok initiativ til hans ansettelse. Det ble ikke lagt noen plan for innhenting av referanser. Referanser som ble innhentet, og som faktisk pekte på problematiske forhold og feil i Macchiarinis CV, ble ikke formidlet videre.

Rapporten for KS konkluderer i samsvar med KI-rapporten:

«Man tok (på KI) altfor lett på advarslene og man utøvde et sterkt press på sykehuset for å forene en ansettelse på KI med en overlegestilling på deltid ved sykehuset. Dette fritar selvsagt ikke sykehuset fra ansvaret for at Macchiarini ble ansatt som overlege.»

Forkastet kritisk rapport

KI har i lang tid blitt kritisert for håndteringen av Macchiarini-saken. I 2015 konkluderte en ekstern granskning at Macchiarini bedrev forskningsfusk i tilknytning til operasjonene. Den konklusjonen ble satt til side av universitetets ledelse, som selv konkluderte at Macchiarini ikke hadde fusket.

Operasjonene  ble også forsvart ved å anse dem som livreddende og livsforlengende operasjoner, og ikke som forskning. Den nye granskingen av KI konkluderer imidlertid med at universitetet selv har omtalt operasjonene som del av universitetets forskning.

«Tross kjente spørsmålstegn, avstår [KI] fra å forsikre seg om at operasjonene gjennomføres etter gjeldende regler,» konkluderer rapporten.

Kultur

Rapporten for Karolinska sjukhuset konkluderer også med alvorlige regelbrudd i forbindelse med operasjonene, hvor man for første gang skulle forsøke å transplantere kunstige luftrør. Rapporten konkluderer at det manglet dokumentasjon på vellykkede dyreforsøk før behandlingen ble utprøvd på mennesker. Det konkluderes også med at operasjonene skulle vært ansett som klinisk forskning, og derfor ikke kan forsvares som livreddende medisinsk behandling.

Karolinska institutet kommenterte rapporten på en pressekonferanse mandag 5. september.

– De som ble rammet aller hardest i denne tragiske saken er noen pasienter og deres pårørende. Vi er naturligvis dypt bedrøvet over at feil på KI har forårsaket lidelser og død, og uttrykker på sterkeste måte vår beklagelse og unnskyldning, sa avtroppende styreleder Lars Leijonborg.

Han konkluderte selv at det virker å ha vært en kultur ved universitetet der det har vært akseptabelt å bryte lover, regler, etikk og moral.

– Helt uakseptabelt

Vikarierende rektor Karin Dahlman-Wright har tidligere uttalt til Forskerforum at KI kan ha vært «fartsblinde» i sine ambisjoner om være internasjonalt ledende. På pressekonferansen understreket hun at KI har igangsatt et arbeid for å stramme inn regler og prosedyrer.

– KI ser alvorlig på den kritikken som har kommet frem. Dette er en sak der en lang rekke feilaktige beslutninger, eller manglende beslutninger, førte til at en gjesteprofessor kunne bryte mot de regler og etiske prinsipper som gjeller for virksomhet innen KI. Macchiarini bærer selv et stort ansvar for dette, men det er helt åpenbart at KI har gjort feil i sin kontroll av hvordan regler og rutiner følges, sa Dahlman-Wright.

Sykehusdirektør ved KS, Melvin Samsom, sier at sykehuset tar utredningen på største alvor.

– Det som har inntruffet er helt uakseptabelt, og på veldig mange måter eksepsjonelt. Utredningen viser et hendelsesforløp der Paolo Macchiarini har kunnet gjennomføre tre transplantasjoner helt utenfor sykehuset ordinære regelverk og rutiner, uten at noen varslingssystemer slo til. Den viktigste oppgaven nå er å sikre oss mot at det aldri kan skje igjen, og at alle pasienter på KS skal kunne stole på at vi alltid setter pasienten fremst.

Ikke ansvarlig for operasjoner i Russland

Det har også vært et spørsmål om KI var involvert i utvelgelsen av pasienter i utlandet. I dokumentaren Experimenten kommer det frem at Macchiarini opererte på pasienter i Russland som var langt friskere enn pasientene som ble operert i Sverige. Paolo Macchiarini var tidligere i år tilbake i Sverige og lot seg intervjue av SVT.

– KI og representanter for Karolinska universitetssjukhuset deltok i beslutningsprosessen med å gjennomføre operasjonene på noen av de russiske pasientene, uttalte han til SVT.

Rapporten om KI konkluderer imidlertid at universitetet ikke kan holdes ansvarlig for virksomheten i Russland.

Machhiarini har tidligere uttalt at han anser seg selv uriktig beskyldt og at hans advokater jobber med å mobilisere et kraftfullt forsvar i saken.