Nå skal han ikke lenger kalles «helsesøster»
LUKK

Nå skal han ikke lenger kalles «helsesøster»

Av Jørgen Svarstad

Publisert 4. juni 2018 kl. 08:55

Forslaget til ny tittel for helsesøstre er klart.

Forskerforum skrev i desember i fjor at nesten ingen menn vil bli helsesøstre. Blant Sykepleierforbundets medlemmer var det bare fire mannlige helsesøstre i hele Norge. Den lite kjønnsnøytrale yrkestittelen får mye av skylden. Helsesøsterstudent Eirik Nagel Aldrin (34) fortalte at elevene så rart på han og humret når han fortalte at han heter Eirik og er helsesøster. Elevene kaller han nesten konsekvent for «helsebror».

Les også: Sjekk hvilke utdanninger som har færrest menn og kvinner.

Annonse

Men det skal det bli en slutt på hvis Norsk sykepleierforbund (NSF) vil. Styret i Landsgruppen av helsesøstre i NSF går nå inn for at tittelen «helsesøster» går ut og erstattes med «helsesykepleier».

Eirik Nagel Aldrin er veldig for en kjønnsnøytral tittel, men er ikke helt entusiastisk over det nye forslaget.
– Da jeg så den tenkte jeg «ja ja, ok». Jeg tenkte at den kanskje var litt lettvint. Jeg hadde kanskje håpet på en litt sprekere tittel, men jeg har ikke noe bedre forslag selv. Men jeg er veldig glad for at de har fått med sykepleiertittelen i den, sier han og viser til at tittelen «helsesøster» ikke reflekterer at utdanningen er en videreutdanning for sykepleiere.  Han er nettopp ferdig med utdanningen, og ble offisielt helsesøster forrige fredag.

Les også: Vil la menn gå foran i køen på prestisjestudier 

Leder for Landsgruppen av helsesøstre i NSF sa dette til NTB forrige uke:
– Det er gledelig at vi nå kan samle oss bak en ny kjønnsnøytral tittel. Helsesøster er en tittel som i liten grad reflekterer fagkompetansen. Det er ikke tydelig at helsesøstre er sykepleiere med spesialutdanning, sier gruppens leder Kristin Sofie Waldum-Grevbo.
Ifølge forbundet vet bare halvparten av Norges befolkning at helsesøstre er sykepleiere med spesialutdanning.

Nå skal helseminister Bent Høie (H) vurdere forslaget.

2015 vedtok landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund at det skulle arbeides for kjønnsnøytrale titler for spesialsykepleiere. Flere politikere, ulike ungdomsorganisasjoner og Likestillingsombudet har også ment at tittelen bør endres.
Barne – og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har invitert forbundet til et møte i juni for å drøfte kjønnsnøytrale titler i helse- og omsorgssektoren for å motvirke kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg, skriver NTB.

Les også: