Nedbemanningen i Veterinærinstituttet blir mindre enn fryktet
LUKK
Annonse
Annonse

Nedbemanningen i Veterinærinstituttet blir mindre enn fryktet

Av Julia Loge

Publisert 27. mars 2019 kl. 20:57

– Misforståelsen kan skyldes at omstilling ble oppfattet som nedbemanning, sier hovedtillitsvalgt.

Tirsdag fikk 13 ansatte forhåndsvarsel om oppsigelse fra ledelsen. Av dem som nå har mottatt varsel, har sju arbeidsplasser i Oslo, to i Sandnes, to i Bergen, én i Trondheim og én i Tromsø, skriver Nationen.

I februar fikk nesten halvparten av de 337 ansatte i Veterinærinstituttet et forvarsel om oppsigelse, med informasjon om at det juridisk gjeldende varselet skulle komme 7. mars. Det er dette varselet som har kommet nå, forklarer hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Veterinærinstituttet, Arne Holst-Jensen​ til Forskerforum.

I mellomtiden oppstod det spekulasjoner om hvilke steder og hvor mange som kunne bli sagt opp. Basert på et estimert maksantall oppga flere medier, blant annet Forskerforum, kutt på mellom 25 og 30 stillinger, med hovedvekt på kontorene i Sandnes, Trondheim og Tromsø. Nå tas halvparten av kuttet i Oslo.

Holst-Jensen forteller at spekulasjonene kan ha oppstått fordi instituttet er i en omstillingsfase samtidig som nedbemanningen kommer, og at disse prosessene ble blandet.

– Slik det ser ut nå, vil det bli 13, ikke 25 som det ble spekulert i, sier Holst-Jensen. – Misforståelsen kan skyldes at ledelsen snakker om endret innhold i arbeidsoppgaver, og endringer i personellsammensetninger har blitt oppfattet som nedbemanning.

I tillegg har tre andre ansatte fått oppsigelse med tilbud om annet arbeid på instituttet.

Ønsker oppgradering

Onsdag er det høring i Stortinget om et forslag fra Arbeiderpartiet om å gi instituttet en ekstrabevilgning på 20 millioner kroner for å dekke opp for underskuddet.

Selv om nedbemanningen blir mindre enn først omtalt, håper Holst-Jensen på et ekstratilskudd til modernisering og omstilling.

– Videreføring av laboratorievirksomhet i Tromsø er også ønskelig, men da må Stortinget bevilge midlene til oppgradering.

Ifølge instituttets plan for hvordan de skal kutte og samtidig opprettholde oppgavene, er obduksjonslokalene der «slitte og lite tidsmessige».

Kutter konsulenter

I planen står det også at de sparer om lag fem millioner kroner i 2019 på nedbemanningen. Dermed er Veterinærinstituttet nødt til å gjennomføre ytterligere tiltak for å spare inn. Blant annet vil en omorganisering føre til at det skal bli færre ledere, de skal redusere bruken av eksterne konsulenter og de vil si opp midlertidig ansatte.

Nationen får opplyst at instituttet brukte over 2,7 millioner kroner på eksterne konsulenter i 2018, og at det var budsjettert med å bruke 7,1 millioner kroner på eksterne konsulenter i inneværende år. Det er i all hovedsak eksterne konsulenter knyttet til flytting av hovedkontoret fra Oslo til Ås.

Holst-Jensen tror det kan føre med seg nye problemer:

– Jeg har en bekymring fordi vi har klart å begrense nedbemanningene, som er bra i seg selv, men så får vi ett nytt problem vi må finne løsning på, sier han til Forskerforum.

  • Les også: