Veterinærinstituttet: 25 faste ansatte blir sagt opp
Annonse
Annonse

Veterinærinstituttet: 25 faste ansatte blir sagt opp

Av Julia Loge

Publisert 21. februar 2019

140 ansatte ved Veterinærinstituttet har fått varsel om oppsigelse. Om to uker får de vite hvilke 25 som må gå.

Veterinærinstituttet må kutte 20 millioner kroner i årets budsjett. Pensjonskostnadene har økt, det blir dyrere enn ventet å flytte til Ås, og fjoråret ga færre eksterne inntekter enn ventet. Derfor skal laboratorievirksomhet legges ned i Sandes, Tromsø og Trondheim. I Sandes beholdes obduksjonsenheten, men i Tromsø og Trondheim blir også den lagt ned.

– De regionale enhetene utenfor Oslo er kraftig berørt av det som skjer nå. Så de er nok i særlig grad preget av usikkerhet og bekymring, men også mange i Oslo er berørt, sier hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet, Arne Holst-Jensen.

Annonse

Onsdag fikk landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) flere spørsmål i Stortinget om nedbemanningen. Da kom det fram at 13 ansatte vil bli sagt opp i Trondheim og 8 i Sandnes.

– Vi ønsker ikke å nedbemanne, men må det for å sikre en robust økonomi. Vi har veldig mange dyktige medarbeidere som vi aller helst skulle hatt med oss videre. Vi arbeider for at prosessen skal være så ryddig og åpen som mulig, sier Gaute Lenvik, administrerende direktør ved Veterinærinstituttet i en pressemelding.

– Det er en situasjon som er preget av mye bekymring og usikkerhet, sier hovedtillitsvalgt Arne Holst-Jensen.

– Mange ser et behov for omstilling

Ifølge hovedtillitsvalgt Holst-Jensen kom det noen forvarsler allerede i slutten av 2018 om lavere eksterne inntekter. I januar fikk instituttet vite at pensjonsutgiftene var mer enn doblet på to år.

– Det er ulike meninger om hvordan man bør organisere virksomheten med tanke på framtiden, og det er nok mange som ser et behov for strategisk omstilling, og at det burde skjedd på et tidligere tidspunkt og under mer kontrollerte forhold enn det vi opplever i dag, sier Holst-Jensen.

Likevel skjer omstillingen brått.

– Fordi det er økonomi som presser fram nedbemanningen, er man avhengig av at tiltakene skjer fort, for å få uttelling for innsparingene i år. Det setter oss som tillitsvalgte i et voldsomt dilemma: Vi ser at det må gå fort, men vi trenger også nødvendig tid til å ivareta medlemmer og kvalitetssikre prosesser, sier han.

Tidligere nedbemanning stoppet i Stortinget

I 2020 skal Veterinærinstituttets hovedkontor flytte fra Oslo til et nybygg på Ås. I forbindelse med en omorganisering vedtok styret i mars 2014 å legge ned laboratoriet og avdelingen i Tromsø, og å redusere aktiviteten i Harstad til å gjelde bare havbruk.

Den gang fikk Arbeiderpartiet støtte fra en enstemmig næringskomité til et forslag om at begge avdelingene i nord skulle bestå. I innstillingen fra næringskomiteen til Stortinget ba de «regjeringen sørge for at Veterinærinstituttets kompetanse og virksomhet innen grønn sektor og havbruk i henholdsvis Tromsø og Harstad videreføres».

Les mer:

Det er styret som har vedtatt den forestående nedbemanningen. Forskerforbundets tillitsvalgte, Holst-Jensen, legger vekt på at økonomien må være bærekraftig:

– Hvis instituttets ledelse eller politikerne fatter ukloke beslutninger risikerer man at det kommer krav om enda mer omfattende omstillinger og nedbemanninger i framtiden. Det har skjedd før. Derfor må beslutningene som fattes bygge på framtidsrettede, strategiske vurderinger. Der har alle, også vi ansatte, et stort ansvar for å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget.

Vekt på forskning

Veterinærinstituttet har forskning på dyrehelse, fiskehelse og mattrygghet som kjerneområder, og mottar grunnbevilgning fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Norges forskningsråd, samt oppdragsbaserte inntekter fra andre eksterne kilder.

– Veterinærinstituttet skal fortsatt være landsdekkende og ha regionale enheter i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad, i Tromsø og på Ås fra 2020. Det vi endrer er hvilke oppgaver som skal utføres hvor og måten vi utfører oppgavene på, sier Lenvik.

Ifølge pressemeldingen skal Veterinærinstituttet fortsatt ha faglig aktivitet på alle dagens steder, med vekt på forskning og kompetanse for å besvare kunnskapsbehov i næring og forvaltning. Veterinærinstituttet er et statlig forvaltningsorgan. Rundt 1 av 3 ansatte har doktorgrad.

  • Les også: