- Bemanningskutt kan true matsikkerheten

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 25. februar 2014

Veterinærinstituttet må redusere antall ansatte med minst en tidel etter fall i forskningsinntekter.

--bemanningskutt-kan-true-matsikkerheten


– Dette betyr at det blir mindre forskning på matsikkerhet, dyrehelse og fiskehelse, sier generalsekretær i Forskerforbundet Sigrid Lem.

Fakta
  • Det treårige prosjektet greier ut spørsmålet om eit tettare samarbeid eller ein fusjon mellom Høgskolen i Telemark (HiT) og Universitetet i Agder (UiA).
  • Endeleg sluttrapport er venta 25. mars.
  • Saka blir send på høyring internt og eksternt 9. april.
  • Fusjonsspørsmålet blir avgjort av dei to styra ved UiA og HiT 18. juni.

En uforutsett økning i pensjonskostnadene og et fall i forskningsinntektene fører til at Veterinærinstituttet må redusere bemanningen. Totalt må forskningsinstituttet spare inn mellom 20 og 30 millioner kroner. Det kan føre til at så mange som 30 årsverk må kuttes, melder NRK.

Nedgang i inntekter

Direktør Gudmund Holstad opplever at det har blitt vanskeligere å få forskningsmidler til Veterinærinstituttets forskningsfelt.

– Det er vanskeligere å få midler til prosjekter i Norges forskningsråd innen våre områder. Da tenker jeg spesielt på dyrehelse og mattrygghet. Det er områder man ikke prioriterer like sterkt lenger i Norge. I tillegg er det slik at det er flere aktører konkurrerer om pengene, sier Holstad til NRK.

Går ut over beredskapen

Veterinærinstituttet har forskning på dyrehelse, fiskehelse og mattrygghet som kjerneområder, og mottar grunnbevilgning fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Norges forskningsråd. Mesteparten av inntektene kommer imidlertid fra eksterne kilder.

Instituttet med 280 ansatte fordelt på flere byer i landet er sentralt for beredskap, diagnostikk, overvåking og risikovurderinger. Holstad advarer mot at kutt til Veterinærinstituttet kan få uheldige konsekvenser.

– Man skal ikke redusere størrelsen på Veterinærinstituttet for mye uten at man risikerer at det går ut over beredskapen i Norge. Det vil være veldig uheldig. Da står man dårlig rustet til å løse krisene når de dukker opp, sier direktør Gudmund Holstad.

Tilbyr sluttpaker

Forskerforbundet organiserer flere av de ansatte ved instituttet, og er også bekymret for konsekvensene av at Veterinærinstituttet trapper ned.

– Det betyr jo det at det går ut over forskningen på veldig viktige områder for landet. Det betyr at det blir mindre forskning på matsikkerhet, dyrehelse og fiskehelse, sier generalsekretær i Forskerforbundet Sigrid Lem til NRK.

Nå lokker ledelsen for Veterinærinstituttet med sluttpakker for å kvitte seg med ansatte. Håpet er å unngå oppsigelser.

– Vi tilbyr våre ansatte sluttvederlag. Hvis ikke vi kommer i mål med det, må vi eventuelt gå til oppsigelse, sier Holstad.