NLA Høgskolen ser positivt på Nokut-revisjon
Annonse

NLA Høgskolen ser positivt på Nokut-revisjon

Av Julia Loge

Publisert 17. januar 2020

– Jeg er veldig optimistisk, det er ikke noe som tilsier at vi ikke skal kunne gjøre det som er nødvendig for at akkrediteringen skal bli opprettholdt, sier rektor Erik Waaler.

Rektor Erik Waaler ved NLA Høgskolen møtte onsdag Nokut om den forestående revisjonen av NLAs høyskolestatus.

– Jeg opplever det som en positiv prosess for oss. Når det er stilt spørsmål ved om vi har forskingsfrihet, så er det positivt at Nokut går gjennom dette og bekrefter at så er tilfelle, sier Waaler til Forskerforum.

– Vi imøteser det med både alvor og glede, sier rektor Erik Waaler om Nokut revisjonen. Foto: NLA

Waaler forteller at møtet handlet om prosessene som høyskolen skal gjennom, og at selve kravlisten fra Nokut ikke kommer før i mars. Deretter vil revideringen ta rundt ett år, og hvis det er noe Nokut ikke er fornøyd med, vil NLA få tid til å rette opp.

– Jeg er veldig optimistisk, det er ikke noe som tilsier at vi ikke skal kunne gjøre det som er nødvendig for at akkrediteringen skal bli opprettholdt.

Undersøker akademisk frihet

NLA Høgskolen havnet i medienes søkelys i høst etter at to organisasjoner med tette bånd til høyskolens eiere arrangerte et seminar om homoterapi. To ansatte ved høyskolen sa opp i protest mot seminaret og mot det de opplevde som en begrensning av deres faglige frihet i møte med høyskolens verdidokument, som går langt i å avkreve lojalitet til eierorganisasjonenes standpunkt til blant annet ekteskap og abort.

Revideringen innebærer en gjennomgang av om NLA tilfredsstiller alle gjeldende krav for akkreditering som høyskole i lov og forskrifter. Det gjelder blant annet hvordan høyskolen forholder seg til universitets- og høyskolelovens bestemmelser om akademisk frihet, og om den oppfyller de faglige kravene til akkreditering som høyskole i Kunnskapsdepartementets studiekvalitetsforskrift og NOKUTs studietilsynsforskrift.

Dette er første gang NOKUT gjennomfører revidering av en institusjonsakkreditering.

Kan få forkortet verdidokument

Waaler forteller at NLA også er i en prosess med å revidere verdidokumentet.

– Vi kommer til å kommentere det når vi har et ferdig utkast, foreløpig er det bare skisser. Slik det ser ut, kan det komme til å bli et kortere dokument, men jeg vil ikke kommentere innholdet før vi har kommet til en konklusjon, for vi er opptatt av å ha en god intern prosess.

Waaler har hele tiden vært klar på at hans ansatte ikke møter formelle hindre for forskningen sin:

– Jeg opplever at våre ansatte har full forskningsfrihet og jeg kjenner ikke til eksempler på at noen har blitt instruert eller korrigert på forskning verken fra meg, styret eller andre i organisasjonen. Vi legger vekt på at forskerne skal komme til de resultatene som er naturlig, akkurat som ved andre høyskoler. Forskerne bør publisere funnene sine, uavhengig av om de er i tråd med NLA Høgskolens verdier.

  • Les mer om NLA Høgskolen: