Nord universitet unngår oppsigelser
LUKK

Nord universitet unngår oppsigelser

Av Julia Loge

Publisert 16. desember 2020 kl. 10:24

Nedbemanningsprosessen ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag er stanset, og alle ansatte ved fakultetet beholder jobben.

– Det er veldig gledelig. Det har foregått en naturlig nedbemanning, uten at man har trengt å si opp noen. Det har foregått et stort arbeid på fakultetet, som nå har gitt resultater, sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet Terje Fallmyr.

Gladnyhet før jul

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) ved Nord universitet hadde kommet langt i å utarbeide en spareplan som også innebar at fast ansatte kom til å miste jobben. 35 stillinger skulle kuttes.

Annonse

Nå viser det seg at fakultetet har greid å spare nok på å bruke færre timelærere, avslutte midlertidige ansettelser og ikke ansette nye når fast ansatte slutter.

Nå gjenstår det bare fire stillinger før fakultetet kommer når sparemålet, og det kan de nå uten å gå til oppsigelser.

– Det er jo kjempehyggelig at de som var på listen slipper å ha dette hengende over seg i julen og fremover, sier Fallmyr.

Lettet rektor

– Det er en glede og stor lettelse at vi nå ser ut til å komme i mål uten at noen ansatte ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag må sies opp. Jeg vil berømme de ansatte og ledelsen ved fakultet for den store jobben som gjøres for å komme i økonomisk balanse. Det er deres arbeid som har gjort det mulig å løse fakultetets økonomiske utfordringer, sier rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen i en pressemelding.

Forskerforum har tidligere skrevet at seks ansatte ved Nords studiested på Nesna var blitt kalt inn til møter og orientert om at de ble regnet som overtallige, av totalt sju stillinger som ble regnet som overtallige i oktober.

«Innsparingstiltakene som allerede er iverksatt har til sammen har gitt så god effekt at FLU unngår å nedbemanne via oppsigelser, og alle fast ansatte ved fakultetet beholder jobben. Det er fremdeles noe overkapasitet innenfor enkelte fagområder, og fakultetet må fortsatt redusere bemanningen, men oppsigelser vurderes ikke lenger som nødvendig», skriver universitetet i en pressemelding.

  • Les også: