Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Ny lønnspolitikk ved UiB?

Av Steinar Vagstad, Forskerforbundet ved UiB

Publisert 23. mars 2018

– Utan endringar i lønnspolitikken ligg dei to periodane med Dag Rune Olsen som rektor an til å bli hugsa som ei lønnsmessig katastrofe for dei tilsette, skriv Steinar Vagstad

Rektor Dag Rune Olsen og universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har svart på mitt innlegg om lønnsutvikling ved UiB.

Steinar Vagstad svarar UiB-leiinga.

Det går ikkje klart fram av svaret om dei har akseptert mitt anslag på underlønnsutvikling for UiB-tilsette: dei tilsette ved UiB hadde trengt eit lønnshopp på 3,6 prosent for å komme opp på same lønnsutvikling som resten av samfunnet i perioden 2012-17, noko som ville ha kosta UiB rundt 80 millionar kroner i året. Olsen og Bernstrøm kjem ikkje med andre anslag, så vi er kanskje er einige om dette anslaget?

Viss dei framleis meiner at UiB-tilsette har hatt same utvikling som resten av samfunnet ber eg dei dokumentere dette.

Litt overraskande for meg tek Olsen og Bernstrøm tydeleg avstand frå tanken om at rektor og direktør skulle ha noko med den stusselege lønnsutviklinga å gjere – dei har berre sendt pengane vidare nedover i organisasjonen, og ser ikkje ut til å ville ta noko ansvar for kva som då skjer. Eg trur dei på at det er dette som har skjedd, men det er no ein gong slik at desse to utgjer toppleiinga ved UiB og er dei som sit med ansvaret for konsekvensane både av eigne beslutningar og for beslutningar dei har delegert. Dei må finne seg i å bli målt på lønnsutvikling ved institusjonen, på same måten som dei må svare for andre resultatmål.

Forskerforbundet ved UiB vil fortsette å halde auge med lønnsutviklinga for UiB-tilsette. Dag Rune Olsen har over tre år igjen som rektor. Utan endringar i lønnspolitikken ligg dei to periodane med Olsen an til å bli hugsa som ei lønnsmessig katastrofe for dei tilsette. Det ville jo vere synd både for Olsen og dei tilsette.

Vi vil gjerne bidra til å unngå det, og ser fram til eit konstruktivt samarbeid om tiltak som vil føre til at også UiB-tilsette skal få ta del i den lønnsutviklinga som resten av arbeidslivet opplever. Olsen og Bernstrøm nemner sjølv lønn ved tilsetting og stillingsendring, og eg er heilt einig i at dette er viktig å sjå på. Ein stor del av underlønnsutviklinga skriv seg for eksempel frå manglande oppjustering av startlønna for stipendiatar og postdoktorar, så det kunne kanskje vere ein ide å starte der.

  • Les mer: