Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Ny Tekna-president

Av Forskerforum

Publisert 18. juni 2013

ny-tekna-president


NTNU-professor Lise Lyngsnes Randeberg.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

NTNU-professor Lise Lyngsnes Randeberg er valgt til ny president i Tekna, fagforeningen for teknologer, realister og naturvitere.

Randeberg som har vært Teknas visepresident ble valgt på organisasjonens Representantskapsmøte i Bergen 14.-16. juni. Hun etterfølger Marianne Harg, som gir seg etter åtte år i presidentstolen.

– Tekna skal være tydeligere som fagforening og være en stemme for våre fagområder i samfunnsdebatten. Arbeidsmarkedet er godt for våre medlemmer, som har minimum en master i realfag, teknologi og naturvitenskap. Vi satser spesielt på å ivareta interessene til studenter og arbeidstakere som reiser utenlands i en periode, eller kommer for å studere eller jobbe i Norge. Internasjonalisering er et viktig satsingsområde for Tekna, sier Lyngsnes Randeberg.

Representantskapet i Tekna har valgt Åsmund Knutsen til visepresident. I Hovedstyret sitter også Bjørn Olav Bakka, Sverre Haug Lindseth, Per Øyvind Markussen, Tone Eikeland Solløs og Dag Waaler.