Ny uredelighetssak i Penkowas kjølvann

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 16. januar 2014

De medisinske og økonomiske konsekvensene kan bli omfattende, mener britisk professor.

ny-uredelighetssak-i-penkowas-kj-lvann


– Det er en alvorlig sak, som jeg og mange andre i den danske forskningsverden har lært av, sier Bente Klarlund Pedersen.

Fakta

NTNU og universitetene i Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø har økt antallet iranske ph.d.-stipendiater fra 91 våren 2010 til minst 155 høsten 2013. De aller fleste er innenfor teknisk- naturvitenskapelige fag. Antall iranske stipendiater i dag (og i 2010):

  • NTNU: 89 (63)
  • UiO: 31 (18)
  • UiB: 15 (0)
  • UiS: 14 (7)
  • UiT: 3 (2)

I kjølvannet av saken rundt bedrageridømte forskeren Milena Penkowa, er det dukket opp en ny sak om vitenskapelig uredelighet i Danmark.

Får konsekvenser for flere

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) konkluderte like før jul med at den profilerte professoren ved Københavns universitet Bente Klarlund Pedersen, har begått vitenskapelig uredelighet. UVUU konkluderer med at seks artikler mangler avgjørende informasjon om vitenskapelige forsøk. Hun kritiseres også for å ha utvist grov uaktsomhet ved å overse Penkowas fusk i en artikkel der Pedersen er hovedforfatter, skriver danske Universitetsavisen.

De kritiserte artiklene beskriver frigjøring av proteiner, myokiner, under trening. Siden mange andre forskere har basert seg på Pedersens forsking, vil uredelighetsavgjørelsen kunne få konsekvenser hinsides Pedersens renomé som forsker. Ifølge Times Higher Education kan studiene måtte bli trukket tilbake, og dermed skape problemer for andre.

Har skapt misledende litteratur

­– De medisinske og økonomiske implikasjonene i dette tilfellet er omfattende, siden betydningen av å måle disse molekylene i sin helhet var basert på dette arbeidet fra København, sier professor Jamie Timmons ved Loughborough universitet i til Times Higher Education.

Han var først ute til å rette mistanke mot professor Pedersens arbeid. Han sier at den danske uredelighetskomiteen bidrar til å rette tvil om hennes og andres forskningsresultater.

– Dette skaper en enorm rekke av misledede litteratur, og uten tvil et stort antall internasjonale forskere som blir nødt til å revidere, rette, og til og med trekke tilbake sine arbeid, sier han.

Anklaget selv Penkowa

Pedersen har publisert mer enn 400 artikler. Selv mener hun seg urettferdig behandlet av UVVU. Hun nekter for å ha manipulert arbeid, og nekter for bevisst å ha begått feil i sin forskning.

I tilfellet der hun er kritisert for grov uaktsomhet knyttet til medforfatterskapet til Milena Penkowa, skal hun ha oversett at Penkowa gjenbrukte og manipulerte bilder av muskelceller. Til Universitetsavisen skriver Pedersen at hun beklager at hun ikke var oppmerksom på Penkowas fusk tidligere.

– Det er en alvorlig sak, som jeg og mange andre i den danske forskningsverden har lært av. Jeg klaget selv Milena Penkowa inn for UVVU i forbindelse med fire artikler som jeg var medforfatter på. Det gjorde jeg allerede i 2011 da jeg blev oppmerksom på at det kunne være fusk forbundet med hennes arbeid. Samtidig trakk jeg artiklene tilbake, skriver hun til Universitetsavisen.

Uenig i avgjørelsen

I tilfellet med de seks artiklene der det er oppdaget feil, fremholder hun at det var en forglemmelse. UVVU konkluderte med at det manglet opplysninger om seleksjon av forsøkspersoner ble holdt skjult og at forsøksmaterialet, og forsøkspersoner, er benyttet flere ganger uten at det er opplyst.

Pedersen mener avgjørelsen om uredelighet er feil.

– Jeg tar utvalgets avgjørelse til etterretning, men er ikke enig. Det er på sin plass at det kan uttrykkes kritikk mot feil og forglemmelser, men jeg mener grunnleggende at avgjørelsen om uredelighet er gal. Det støter meg at man kan bli funnet uredelig uten å ha jukset, skriver Pedersen.

I en tredje sak behandlet av UVVU er Pedersen ikke funnet skyldig i uredelighet.