Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Oppsigelsene er i gang

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 21. mars 2013

Munch-museets plan for nedbemanning er vedtatt. 17 årsverk må bort.

Fakta

 

  • Også kalt «tellekantsystemet».
  • Innført ved universiteter og høgskoler i 2006.
  • Registrerer publiseringer i vitenskapelige tidsskrifter.
  • Publiseringspoeng utløser økonomiske midler til «opphavsinstitusjonen».
  • I 2013 gir en artikkel i et tidsskrift på nivå 1 ett poeng, tilsvarende 31 952 kroner, mens nivå 2 gir tre poeng, tilsvarende 95 856 kroner. En bok gir 159 760 kroner på nivå 1 og 255 616 kroner på nivå to. Artikler i antologier gir 22 366 kroner på nivå 1 og 31 952 kroner på nivå 2. 

 

Denne uken var det møte i medbestemmelsesutvalget (MBU) mellom de ansatte og arbeidsgiver ved Munch-museet. Partene drøftet gjennomføringen av den vedtatte nedbemanningsplanen som tidligere er vedtatt som følge av økonomisk underskudd ved museet. 

Venter på pensjonsavgang

Forskerforbundets tillitsvalgt ved museet, Lars Toft-Eriksen ønsker ikke å gå inn på individuelle saker, men forteller at åtte ansatte går til omplassering i kommunen og tre midlertidig prosjektansatte blir sagt opp. I tillegg reduseres bemanningen med fem årsverk gjennom andre tiltak. Totalt vil Munch-museets stab bli redusert med 17 årsverk, forteller Toft-Eriksen.

­– Noen vil bli overtallige fra 1. april og noen blir overtallige noe senere. I nedbemanningsplanen er det lagt opp til en grader reduksjon, enkelte stillinger vil for eksempel inndras først når vedkommende går av med pensjon. Det var mest hensiktsmessig, i stedet for at de går ut i overtallighet på tampen av karrieren, med få muligheter til ny jobb, sier Toft-Eriksen.

– Ikke kompetanse igjen

De åtte personene som må belage seg på å bli omplassert skal kunne få mulighet til å få jobb andre steder i Oslo kommune. Forskerforbundet har ett medlem som vil ha rett på en annen stilling i kommunen. Vedkommende, Halvor Bjørngård, har fortalt til Aftenposten at han ikke ble overrasket.

– Jeg har fått beskjed om at jeg er overtallig fra første oktober, sier Bjørngård til Aftenposten.

Han har doktorgrad i fotoingeniør-fag fra Japan og har hatt jobb ved museets fotoavdeling i fem år, hvor to av tre må gå. Avdelingen har de siste årene bygget opp et fotoarkiv og Bjørngård jobber også med konservering og forskning i forbindelse med Munchs fotosamling og dokumentarfoto rundt ham.

– Jeg er redd dette kommer til å forsvinne, spesielt fotosamlingen, for det er ikke kompetanse igjen, sier han til avisen.

– Har tillit blant medlemmene

Flere medier har den siste tiden rapportert om stor misnøye blant de ansatte ved museet, både rettet mot ledelsen og mot fagforeningene. Lars Toft-Eriksen i Forskerforbundet ønsker ikke å kommentere utspillene i mediene, men mener at hans fagforening har tillit blant sine medlemmer.

– Jeg vil ikke kommentere det. Det jeg kan si om saken er at Forskerforbundet har tillit blant sine medlemmer på Munch-museet, sier Toft-Eriksen.