Pandemien rammer nyutdannede hardt. Flere sliter med å få jobb.
Annonse

Pandemien rammer nyutdannede hardt. Flere sliter med å få jobb.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 17. juni 2021

Flere nyutdannede sliter med å få seg jobb, flere jobber ufrivillig deltid og flere mener de er overkvalifisert til den jobben de har fått, ifølge ny rapport.

Det kommer frem i en spørreundersøkelse gjennomført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu), melder NRK. De spurte er studenter som fullførte sin bachelor- eller mastergrad våren 2020.

Undersøkelsen viser blant annet at:

Annonse
  • Ledigheten blant nyutdannede med mastergrad økte fra 6,8 prosent i 2019 til 8,5 prosent i 2020.
  • Nyutdannede med mastergrad som arbeider ufrivillig deltid har økt fra 8 prosent i 2019 til 9,6 prosent i 2020.
  • Andelen masterkandidater som oppgir at de er svært overutdannet for jobben, har økt fra 5,5 prosent i 2019 til 7,7 prosent i 2020.

I tillegg er det en markant økning i andelen som sier de har valgt videre studier på grunn av at det er vanskelig å finne relevant jobb.

Godt over en tredel avc respondentene sier seg enig i påstanden om at pandemien har svekket deres karriereutsikter.

– Mange av de nyutdannede er bekymret for sine karriereutsikter, forteller forsker ved NIFU Siv-Elisabeth Skjelbred i en nyhetsmelding på NIFUs nettsider.

Skjelbred påpeker at enkelte undergrupper i større grad har blitt rammet av koronapandemien enn andre:

–  Humanister og samfunnsvitere har økt ledighet, mens personer med utdanning innen økonomiske og administrative fag og natur og realfag har fått økt undersysselsetting.

Forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim sier til NRK:

– Vi har foreslått å gi lønnsstøtte til bedrifter som tar folk tilbake i jobb, eller opprette sommerjobber for unge som er ferdig utdannet og trenger en fot innenfor arbeidslivet. Det er viktig å ikke få en lang pause mellom utdanning og jobb.

Les også: