Professoren i «tyskervitssaken» får lønnsøkning på 70.000
Annonse

Professoren i «tyskervitssaken» får lønnsøkning på 70.000

Av Johanne Landsverk og Jørgen Svarstad

Publisert 19. november 2020

– «Tyskervitssaken» skulle aldri vært en sak, sier professor Svein Larsen.

Professor Svein Larsen ved Universitetet i Bergen (UiB) som ble anklaget for å ha mobbet eller trakassert en tysk student, er frikjent fra anklagene. Universitetet i Bergen har også beklaget belastningen saken medførte. Forskerforum har fått innsyn i et brev som universitetet har sendt Svein Larsen den 19. oktober.

Her står det:

Annonse

«Universitetet i Bergen (UiB) beklager at vår håndtering av den såkalte «tyskervitssaken» har bidratt til unødvendig stor belastning både for deg og for studenten. Saken skulle vært håndtert annerledes fra starten av og vi ser at noen av våre uttalelser til media har kunnet stille deg i et dårligere lys enn det var grunnlag for.»

Og videre:

«Medieoppmerksomheten saken og håndteringen av denne har forårsaket, har hatt et omfang og en karakter som UiB ser har vært krevende for begge parter. Med en annen håndtering fra vår side er det også grunn til å tro at mediebelastningen ville vært annerledes.»

Som kjent ga universitetet den tyske studenten, som følte seg krenket, en erstatning på 10.000 kroner. Dette skulle dekke studentens advokatutgifter. Nå får også Svein Larsen penger fra universitetet. Han får dekket advokatutgiftene sine og får høyere lønn.

I brevet til Larsen står det at i forbindelse med ordinære lønnsforhandlingsprosesser vil universitetet gjøre en vurdering av Larsens lønn opp mot sammenlignbare grupper, ansiennitet og vitenskapelig produksjon, samt Larsens lønnsutvikling.

Nå skriver Khrono at Larsen nylig har nylig fått et opprykk på tre lønnstrinn, som tilsvarer 70.000 kroner i året.

– Ja, det stemmer. Men ifølge universitetet har ikke det noe med denne saken å gjøre. De skal ha vurdert min vitenskapelige produksjon og min øvrige arbeidsinnsats og på bakgrunn av dette funnet å kunne gi meg et lite lønnsløft. For meg er det uansett bedre med et lønnsløft enn en ren erstatning, sier Larsen til Khrono.

Også rektor Dag Rune Olsen understreker at lønnsøkningen handler om vitenskapelig produksjon og ansiennitet, og at den ikke er koblet til vitsesaken.

– Har ikke brutt loven

Den tyske studenten sendte et varsel gjennom universitetets «Si fra»-system, fordi professoren kom med en vits om tyskere som studenten opplevde som krenkende. I etterkant av «tyskervitssaken» er det også kommet varsler mot Larsen fra andre studenter, som han er gjort kjent med. Behandlingen av disse varslene er nå avsluttet, heter det i et brev fra universitetet, som Forskerforum har fått innsyn i.

Professoren har ikke brutt Likestillings- og diskrimineringsloven, mener universitetet:

«UiB er etter en samlet gjennomgang av varslene av den formening at det ikke foreligger brudd på Lov om likestilling og forbud mot diskriminering. Ei heller finner Universitetet i Bergen at du har mobbet, trakassert eller diskriminert noen av de studenter som har varslet. De nevnte sakene medfører ikke personalmessige reaksjoner fra universitetets side og er dermed avsluttet», skriver UiB.

– En blank frifinnelse

Professoren sier til Khrono at han opplever dette som en frifinnelse.

– Jeg ser på dette som en blank frifinnelse, full oppreisning og en klar innrømmelse fra universitetets side om at de har behandlet meg dårlig. «Tyskervits-saken» skulle aldri vært en sak, sier Svein Larsen til avisen.