Refs for rolleblanding

Av Forskerforum

Publisert 18. januar 2012

Makten er samlet på for få hender ved Lovisenberg diakonale høgskole, mener Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet.

refs-for-rolleblanding


Organiseringen av toppledelsen ved Lovisenberg diakonale høgskole får refs av fagforeningene. Både KD og ledelsen avviser kritikken. (Foto: LDH)

refs-for-rolleblanding


– Det er som at Tora Aasland skulle vært styreleder ved Universitetet i Oslo, sier Bjørn T. Berg i Forskerforbundet.

Fakta

Representantskapsmøtet er Forskerforbundets valgforsamling og skal velge nytt hovedstyre i oktober.
Leder Bjarne Hodne går av til nyttår etter maksimal tid på seks år.
Valgkomiteen ledet av Ole Jakob Sørensen innstiller ny leder og styremedlemmer for representantskapet.

Aud Blankholm er styreleder for Lovisenberg diakonale høgskole (LDH), Norges første sykepleierhøyskole. Samtidig er hun styreleder i stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, som eier hundre prosent av aksjene i LDH. I tillegg er administrerende direktør i stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, Vidar Haukeland, også administrerende direktør ved LDH. Han var forøvrig også den forrige styrelederen på høyskolen. Det har fått høyskolens ansatte til å reagere, skriver Universitas.

– Mange hatter

– Vi mener den nye organiseringen er i strid med Universitet- og høyskoleloven, sier hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund på Lovisenberg diakonale høgskole Gerd Sylvi Sellevold.

– Slik vi ser på det, kan det nå åpnes for stor grad av eierstyring fordi de samme personene, Blankholm og Haukeland, er henholdsvis styreleder og administrerende direktør for både LDH og LDHs eiere. Når skolens eier har så mange hatter, kan skolens faglige frihet settes på spill, sier Sellevold til Universitas.

Sellevold får støtte fra Bjørn T. Berg, avdelingssjef i Forskerforbundet som mener at organiseringen er som om statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland skulle vært styreleder for Universitetet i Oslo.

Ingen lovbrudd

– Man kan ikke organisere en høyskole på hvilken som helst måte. Organiseringen må være egnet til å ivareta den akademiske friheten etter Universitets- og høyskoleloven, sier Berg og viser til bestemmelsene om faglig frihet og ansvar i den samme loven.

Sammen med Norsk sykepleierforbund har Forskerforbundet sendt et brev til Kunnskapsdepartementet. De vil ha svar på om organiseringen ved LDH er lovstridig. I brevet stiller de to organisasjonene spørsmål ved høyskolens integritet. Kunnskapsdepartementet (KD) har svart at de ikke kunne finne noen lovbrudd ved organiseringen, men Forskerforbundet har ikke slått seg til ro med det.

Avviser rolleblanding

– Svaret fra Kunnskapsdepartementet forholdt seg ikke til at styreleder i LDH og styreleder i stiftelsen som eier LDH, er samme person, sier Berge. Forskerforbundet og Norsk sykepleierforbund har derfor sendt et nytt brev til KD der de ber om en avklaring i rolleblandingen.

Aud Blankholm, stridens kjerne og innehaver av styrevervene, avviser blankt at hennes dobbeltrolle truer den faglige uavhengigheten ved LDH.

– Dette har ingen innvirkning på høyskolens faglige frihet. Det er LDHs rektor som er den faglige ansvarlige leder for høyskolen og det er høyskolestyret som er det øverste styringsorgan, sier Blankholm.