Regjeringen letter på koronatiltakene for studenter. Men alle som kan ha hjemmekontor, skal fortsatt ha det.
LUKK

Regjeringen letter på koronatiltakene for studenter. Men alle som kan ha hjemmekontor, skal fortsatt ha det.

Av Jørgen Svarstad og NTB

Publisert 13. januar 2022 kl. 19:11

Regjeringen sier ja til mer fysisk undervisning. De ber universitetene om å teste studentene jevnlig.

Torsdag kveld orienterer regjeringen om lettelser i koronatiltakene. Før jul kom de med et krav om mest mulig digital undervisning. Men nå letter de på tiltakene for studenter.

I pressemeldingen fra regjeringen står det at det er dette som nå gjelder innen høyere utdanning:

  • Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
  • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.
  • Forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer.
  • Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester på campus.
  • Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.
  • For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift.

Tiltakene gjelder fra fredag.

Fortsatt hjemmekontor, men åpner for å være mer fysisk på jobb

Videre fastslår regjeringen at alle som kan ha hjemmekontor, fortsatt skal ha det.

De opprettholder bestemmelsen om at arbeidsgivere må sørge for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig. Det anbefales å holde én meter avstand og bruke munnbind om avstanden ikke er mulig å overholde.

Helsemyndighetene anbefalte å beholde tiltaket. De mener det virker godt for å hindre smitte og er nokså lite inngripende.

Men selv om hovedregelen fortsatt er hjemmekontor, blir det også noe mer rom for å være fysisk på jobb for ansatte, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. «Arbeidsgiver kan gjøre individuelle vurderinger for enkeltansatte som har behov for å komme på jobb på campus», heter det her.

– En ny fase av pandemien

– Vi er nå inne i en ny fase av pandemien. Mange flere i landet vårt er vaksinert og dermed bedre beskyttet nå enn i midten av desember, sa Støre (Ap) på torsdagens koronapressekonferanse.

De siste ukene har over én million personer tatt vaksine, og regjeringen har sikret seg et stort antall selvtester.

– Dette gjør at vi i dag kan lette på mange av tiltakene som ble innført for fire uker siden, sa Støre.

Han sa at omikronviruset dominerer og at smitten øker raskt, men at langt færre blir alvorlig syke.

– Tiltakene vi vedtok for fire uker siden har virket. Trykket på helsevesenet vårt har vi klart å holde på et akseptabelt nivå, men vi må fortsatt ha tiltak for redusert kontakt, sa statsministeren. 

Tiltakene trengs for å bevare kontrollen over pandemien når smitten sannsynligvis vil øke raskt fremover, sa Støre. 

– FHI er veldig tydelige på at smittetoppen ligger foran oss. Jobben nå blir å sørge for at smitten ikke øker så raskt og så mye at helse- og omsorgstjenesten overbelastes på grunn av for mange pasienter og høyt sykefravær. Det betyr at vi kan slippe opp noe, men ikke helt.

Støre sa at bedrifter og virksomheter må forberede seg på at sykefraværet blir høyt fremover, og legge planer for mest mulig normal drift.

Samtlige tiltak som gjelder kan leses her.

  • Les også: