Kommer det lettelser for studentene? – Vi håper de åpner opp så mye som mulig
LUKK

Kommer det lettelser for studentene? – Vi håper de åpner opp så mye som mulig

Av Jørgen Svarstad

Publisert 11. januar 2022 kl. 17:55

Studentene krysser fingrene for en mer normal studiehverdag når regjeringen nå skal oppdatere koronatiltakene. UiO-rektor Svein Stølen håper også på betydelige lettelser.

Arkeologistudentene Sara Thomte, Espen Dalbakk og Sofie Stubberud Aaslund har årets første forelesning på Blindern.  

Den foregår faktisk fysisk på Universitetsbiblioteket, selv om det er et nasjonalt krav om mest mulig digital undervisning.

Annonse

Men de måtte forhåndspåmelde seg. Forelesningen har plass til 15 studenter, resten må følge den digitalt.

Regjeringen har varslet mulige lettelser i koronatiltakene denne uken. Det nok mange som håper på en mer normal studiehverdag.

– Vi håper de åpner så mye som mulig, sier de tre arkeologistudentene i forelesningspausen.

– Rart med åpne studentpuber

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO) Svein Stølen forventer også lettelser for studentene denne uken.

Han viser til at det er trykk på å få åpnet ølkranene på utesteder og restauranter.

UiO-rektor Svein Stølen. Arkivfoto: Aksel Kjær Vidnes

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har for eksempel uttalt at han mener den nasjonale skjenkestoppen bør oppheves nå, med mindre det kommer tunge, faglige råd om å fortsette.

– Vi kan ende opp med å åpne studentpuber. I så fall tenker vi at det er helt naturlig at vi har flere folk inn i auditorier og til fysisk undervisning. Da forventer vi en betydelig lettelse for studentene, sier Svein Stølen. 

– Jeg synes det ville vært litt rart hvis Universitetet i Oslo skal ha åpne studentpuber, samtidig som vi ikke kan ha altfor mye fysisk undervisning, fortsetter han.

Fakta
Smitteverntiltak:

Fra 16. desember har det vært et krav om at universiteter, høyskoler og fagskoler så langt det er mulig skal "tilrettelegge for at undervisning, ferdighetstrening og eksamen gjennomføres digitalt."

I et brev til institusjonene skriver Kunnskapsdepartementet at bestemmelsen forutsetter mest mulig digital gjennomføring av utdanningene. Samtidig gir den dem «fleksibilitet til og ansvar for å vurdere hva som er mulig ut ifra den enkelte institusjons situasjon og muligheter.»

Campusene trenger ikke å være stengt.

På fredag går de nasjonale koronatiltakene ut. Regjeringen har varslet at det kan komme lettelser.

Vet ikke hvordan vårsemesteret blir

For flere universiteter og høyskoler er det uvisst hvordan dette semesteret kommer til å bli. Blir det digitale eller fysiske forelesninger og eksamener?

Forskerforum har spurt 12 av de største institusjonene om hva de har planlagt. Ut denne måneden skjer det meste digitalt, opplyser de. Hva de gjør etter det, avhenger av hva som kommer fra regjeringen denne uken, er gjennomgangstonen.

Her er de foreløpige planene:

Noen unntak er det. NTNU har for eksempel allerede nå bestemt seg for å droppe vårens skoleeksamener. Oslomet planlegger skoleeksamener i rundt 25 prosent av emnene, og vil ha omkring 85 prosent fysisk undervisning.

De tre arkeologistudentene ved UiO vil gjerne ha mer forutsigbarhet i studiehverdagen. De har nå fått studieplaner for kun to uker fremover. Etter det skal de få nærmere beskjed om hva som skjer.

– Det veldig mye beskjeder som kommer. Plutselig er det fysisk undervisning. Så blir det digitalt. Man må følge litt med, sier Sofie Stubberud Aaslund.  

– En veldig tøff situasjon

Regjeringen har også signalisert at de videregående skolene kan være på vei vekk fra rødt nivå. Hvis det skjer, forventer UiO-rektor Svein Stølen lettelser for studentene også.

– Vi forventer også at det hjelper oss ved universitetene, så de unge studentene, som i to år har vært hardt merket av pandemien, får anledning til å komme på campus og få fysisk undervisning, sier han.  

Det er ikke mye som skjer på Blindern om dagen. Denne tavlen, som viser arrangementene til Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening på UiO, er helt tom.

Akkurat hvor mye det bør åpnes opp, vil han ikke mene så mye om.  

– Men det er en balanse her de må ta innover seg. Og noen må også tale studentenes sak. De har levd i en veldig tøff situasjon. Sånn sett tenker jeg at nå må studentene også nyte godt av de lettelsene som kommer, sier han.

– De er i en formativ periode i livet, hvor de skal ha sine studier, ha et sosialt liv og møte sine kjærester. Dette er virkelig en viktig del av livet. Sånn sett tenker jeg at de får en uforholdsmessig del av «regningen», hvis vi ikke tar tilstrekkelig hensyn til dem.

Rektor ved Universitetet i Bergen Margareth Hagen understreker også verdien av fysisk undervisning.

– Vi ønsker å gi studentene så mye fysisk undervisning som mulig. De negative konsekvensene av en digital studiehverdag er store, selv om fagmiljøene tilbyr gode løsninger. Studiesituasjonen handler om samhandling, om å bygge relasjoner og kjenne på den faglige identiteten  som studenttilværelsen på campus i fellesskap kan gi, sier Hagen.

Hun sier at UiB har lagt opp til at de kan gå over til fysisk undervisning så snart restriksjonene letter og at de har lagt opp til fysiske eksamener.

  • Les også: