Reiser med egne mobiler og PC-er til Kina: – Pinlig og naivt
LUKK
Annonse
Annonse

Reiser med egne mobiler og PC-er til Kina: – Pinlig og naivt

Av Liv Rønnaug Lilleåsen

Publisert 18. april 2018 kl. 06:30

Sikkerhetsekspert mener norske universiteter tar en risiko i Kina. – Sannsynligheten for at de blir hacket er stor.

Denne uka er hele 220 personer fra universitets- og forskningsledelse fra hele Norge i Kina sammen med forskningsminister Iselin Nybø (V). Målet er å forsterke båndene mellom kinesiske og norske universiteter, hvor de skal utrede tettere samarbeid med respektive fagmiljø på både forsking- og utdanningssiden.

Men på reisen til ulike universiteter som kontrolleres av kommunistpartiet er det gitt få retningslinjer når det gjelder IT-sikkerhet. Blant annet er det ikke gitt noen retningslinjer på om delegasjonen får ha med seg egne PC-er eller mobiltelefoner.

Opplysninger som Forskerforum har hentet inn viser at IT-sikkerheten praktiseres svært ulikt mellom universitetene. Mens rektoratet ved Universitetet i Oslo har valgt å reise med tomme PC-er, reiser de nærmere 70 deltakerne fra NTNU og Universitetet i Bergen med egne mobiltelefoner og PC-er.

Sikkerhetsrådgiver Per Thorsheim. Foto: Einar Otto Stangvik

Det får sikkerhetsrådgiver med over 20 års erfaring på området, Per Thorsheim, til å reagere.

– Jeg må nesten flire litt. Dette er pinlig og naivt, sier Thorsheim.

– Ønsker man å drive butikk eller samarbeid med slike land så innebærer det en risiko, og her mener jeg delegasjonen tar en stor risiko. Med de ressursene som kinesiske myndigheter har, er sannsynligheten stor for at noen hacker for eksempel mobiltelefonen. Og igjen er sjansen stor for at det ikke blir oppdaget, sier han.

Hvorvidt statsråd Nybø reiser med privat mobiltelefon og PC, ønsker ikke Kunnskapsdepartementet å gå i detalj på. Men svarer at de har faste rutiner for politisk ledelse når det gjelder bruk av IKT-utstyr på utenlandsreiser.

UiO-rektoratet reiser med tomme PC-er

Når det gjelder de 21 deltakerne fra Universitetet i Oslo, er det kun rektoratet som velger å reise med tomme PC-er. Rektor Svein Stølen forklarer dette slik:

– Vi vet at flere som reiser til Kina og land med andre styresett gjør dette. Så det er en enkel sikkerhetsvurdering som ligger til grunn.

Stølen forteller videre at det ikke er gitt noen instruks eller reiseråd til delegasjonen om å ikke ta med mobiltelefon eller PC, men at de er i dialog med Forskningsrådet, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Kunnskapsdepartementet.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen. Foto: UiO

– Vi forholder oss til informasjon fra disse og delegasjonsleder. Utover dette er det ikke gitt noen spesielle retningslinjer, men vi har hatt møter der hele UiO-delegasjonen har deltatt. Der har vi snakket om hvordan vi vil benytte denne anledningen og det har også blitt snakket om det som særpreger Kina og samarbeid med Kina. Forholdet mellom Norge og Kina har vært vanskelig i mange år, men akademia har gjennom denne perioden hatt mye samarbeid, spesielt på forskernivå, sier han til Forskerforum.

– Økt risiko for å bli hacket

Nylig innførte Kina en lov som pålegger borgerne å bistå myndighetene under utenlandsopphold. Samtidig er kinesiske forskere og stipendiater merkbart til stede ved for eksempel NTNU. Dette er forhold som forskere i Norge bør ha i mente, advarte PST i Universitetsavisa tidligere i april.

PSTs trusselvurdering for 2018 legges det også vekt på etterretningstrusselen, hvor blant annet forskning og utvikling er særskilt utsatte mål.

Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet gir blant annet råd for norske delegasjoners reiser til utlandet. Fagdirektør Roar Thon vil ikke kommentere denne reisen spesifikt, men forteller hva slags generelle råd de gir.

– Vårt råd er å reise med dedikerte reiseenheter som PC og mobil, som har begrenset eller ingen tilgang til verdier som trenger god beskyttelse. Det kan være fornuftig å ikke reise rundt med en PC som inneholder flere år med sensitiv forsking tilgjengelig, sier Thon.

Dette har vært et gjennomgående råd siden Sotsji-OL i 2014, som offentlige etater nå følger i mye høyere grad enn tidligere.

– Muligheten for at å få kompromittert selve enheten eller at den blir tuklet med øker når man reiser til enkelte land med høyere sikkerhetsmessig risiko. Risikoen for å bli hacket øker altså med en gang man drar fra sitt private hjem. Det er viktig å være bevisst og ha god risikoforståelse, sier Thon til Forskerforum.

– Antivirus-program og reiseråd

NTNU forteller at delegasjonen i forbindelse med Kina-turen har fått installert en oppdatert versjon av et antivirus-program og at de har fått konkrete reiseråd fra seksjon for digital sikkerhet ved universitetet med vekt på risikoreduserende tiltak.

Årsaken til at de har med PC-er og enkelte også iPad-er er mailkorrespondanse med kinesiske samarbeidspartnere og annen viktig informasjon om turen.

Fakta
<

– Vi ber alle følge sunn fornuft, slik vi alltid gjør på delegasjonsreiser til andre land, sier prorektor ved NTNU, Bjarne Foss. Han opplyser at NTNU har regelmessige møter med Politiets sikkerhetstjeneste.

– Møtene med PST gjelder både ledelsen og fagmiljøer som kan ha spesiell interesse for eksterne aktører. Vi har ikke funnet det nødvendig å ha et spesielt møte i forbindelse med denne reisen.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, forklarer årsaken til at de reiser med egne mobiltelefoner og PC-er, med at det er foretatt interne vurderinger.

– Vi har et av landets beste datasikkerhetsmiljøer, Simula@UiB, som tar datasikkerhet på største alvor. Til enhver tid iverksetter de tiltak som de mener er nødvendig, sier Olsen.

– Vi har ikke iverksatt ekstraordinære sikkerhetstiltak, og vi har heller ikke mottatt spesielle råd eller anbefalinger fra PST i forbindelse med reisen, sier han.

Universitetet har de siste 15 årene samarbeidet om klimaforskning ved Nansen-Zhu International Research Centre i Beijing. Her utveksling av data omfattende, men det er ifølge de datasikkerhetsansvarlige ingen rapporter om uønskede hendelser, forteller Olsen.

Tillit til at det er gjort gode vurderinger

Delegasjonsleder Nybø stoler på at institusjonslederne har gjort gode vurderinger i forkant av reisen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: KD

– Fra departementets side har vi vært tydelige på at målgruppen for dette delegasjonsbesøket er fagmiljøer som enten har pågående samarbeid med kinesiske partnere eller fagmiljøer som har helt konkrete planer om å starte opp slikt samarbeid. Jeg har full tillit til at institusjonslederne nøye har vurdert sin institusjons deltagelse, og at både størrelse og sammensetning av institusjonenes delegasjoner reflekterer deres interne prioriteringer for forsterket kunnskapssamarbeid med kinesiske partnere, sier hun til Forskerforum.

Men sikkerhetsrådgiver Thorsheim er kritisk, og mener dette ikke er nok. Han viser til at samtlige i den britiske delegasjonen under OL i Beijing reiste dit med tomme mobiltelefoner og kastet dem da de returnerte hjem.

Ddlegasjonen må ta på alvor når nasjonale sikkerhetsmyndigheter navngir spesifikke land som Kina og Russland i trusselvurderingene, mener han.

– Jeg skal ikke si at Kina er fienden vår. For vi gjør god butikk med dem etter å ha blitt fryst ut i flere år fordi vi ga fredsprisen til en fyr de ikke likte. Vi skal være glad for å ha fått gjenopprettet den politiske kontakten, men samtidig må vi ikke være så blåøyde. Jeg mener man totalt ignorerer det et unisont korps av hemmelige tjenester sier – at etterretningsvirksomheten mot norske mål i Norge eller i utlandet er høyere enn noen gang før.

Thorsheim understreker at det er bra at UiO-rektoratet tar sikkerheten på alvor og reiser med tomme PC-er, og at det er betryggende å høre at Seksjon for digital sikkerhet ved NTNU har utarbeidet reiseråd.

– Det er et miljø med god kompetanse på digital sikkerhet. Samtidig bør man alltid ha installert og oppdatert antivirusprogram, men det har tilnærmet ingen relevans i et trusselscenario som kan inkludere målrettede og tilpassede angrep på industrielt eller statlig nivå.

– Nødt til å samarbeide med verdens folkerike land

Men Nybø på sin side forsvarer reisen, og mener den er svært viktig.

– Mange norske universiteter og høyskoler har samarbeidet med kinesiske partnere i årevis. Over 200 personer fra våre universiteter og høyskoler ønsker å delta på denne turen, og det tolker jeg som et klart tegn på at sektoren mener at økt samarbeid med Kina har stor akademisk verdi.

Hun sier Kina stadig blir en viktigere samarbeidspartner.

Fudan University. Foto: Shutterstock

Delegasjonen skal blant annet til Fudan University i Shanghai, som er av de mest prestisjetunge universitetene i Kina. Foto: Shutterstock

– Kina er i ferd med å bli en av de største kunnskapsprodusentene i verden. Mye tyder på at Kina på få år vil passere USA i investeringer i forskning og utvikling. De har klatret til andreplass på listen over land som har flest vitenskapelige siteringer, og har noen av de fremste universitetene i verden. Skal vi løse vår tids store utfordringer, for eksempel klimaproblemet, er vi nødt til å ha verdens mest folkerike land med på laget, sier Nybø.

– Kina har store ambisjoner for det grønne skiftet, og satser stort på fornybar energi og lavkarbonteknologi. De satser også på andre områder som har stor betydning for Norge. Polarforskning, biovitenskap, landbruk og matsikkerhet, for å nevne noen eksempler.

Mener det er strategisk interessant

Ledelsen ved UiO, NTNU og UiB deler Nybøs meninger.

– Samarbeid med kinesiske kolleger er viktig for oss, sier prorektor ved NTNU, Bjarne Foss.

– Vi har et bredt anlagt samarbeid som er bygd opp gjennom en årrekke, av enkeltforskere og forskergrupper. Det er også inngått flere samarbeidsavtaler. Institusjonell forankring ansees som viktig for å utvikle relasjoner i Kina. Det samme er personlige møter. Mange kinesiske universiteter og forskningsmiljøer holder meget høy kvalitet. Landet investerer enorme summer i kunnskapssektoren og fremragende forskningsmiljøer vokser fram. Kina har også stor økonomisk vekst og høy innovasjonstakt. Alt dette gjør samarbeidet strategisk interessant for NTNU.

Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen vektlegger flere viktige samarbeid.

– For oss er samarbeidet med Nansen-Zhu senteret for klimaforskning i Beijing viktig. Det samme gjelder samarbeid mellom SARS-senteret ved UiB og Ocean University of China (OUC) og Nordic Centre at Fudan, som administreres fra UiB på vegne av nordiske universiteter. Studentutveksling og samarbeid om trainee- og praksis-opphold vil også stå sentralt.

Kina-reisen går over fire dager, og varer frem til fredag 20. april.