Rektor forsvarer professors rett til å skrive for russisk statskanal
LUKK
Annonse
Annonse

Rektor forsvarer professors rett til å skrive for russisk statskanal

Av Lina Christensen

Publisert 4. mars 2022

Professor Glenn Diesen ved Universitetet i Sørøst-Norge skriver jevnlig for den statlige, russiske nyhetskanalen RT. – Hva Diesen og andre av våre medarbeider mener, og hvor de skriver, må stå for deres egen regning, sier rektor Petter Aasen.

Som Forskerforum har skrevet om bidrar Glenn Diesen, professor og Russland-forsker ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), jevnlig med artikler på nettsiden til den statlige, russiske nyhetskanalen RT, tidligere kalt Russia Today.

Kanalen blir ofte karakterisert for å være et propagandaverktøy for Russland og landets utenrikspolitikk. Under Ukraina-krigen har EU blokkert kanalen for å hindre at den «sprer sine løgner». Google har blokkert appen deres for nedlasting i Ukraina.

Annonse
Glenn Diesen. Foto: USN

Aage Borchgrevink i Den norske Helsingforskomité, som i mange år har jobbet med menneskerettigheter i Russland, er blant dem som mener at Diesen bør trekke seg fra RT.

Må være forberedt på kritikk og motstand

Petter Aasen, rektor ved USN, mener det er viktig å se på dette prinsipielt:

– Vi er opptatt av akademikeres ytringsfrihet, og vi oppfordrer medarbeidere til å delta i det offentlige ordskiftet, sier Aasen, som forteller at han ikke har lest noen av Diesens siste innlegg.

– Hva Diesen og andre av våre medarbeider mener, og hvor de skriver, må stå for deres egen regning. Men Diesen må selvsagt være forberedt på kritikk og motstand. Universitetets ledelse forsvarer ikke det han skriver, men vi forsvarer hans rett til å ytre seg.

– Betyr det at du forsvarer Diesens rett til å skrive for russisk media?

– Prinsipielt, ja, men den spesielle situasjonen og sanksjonene gjør at vi må se nærmere på om publisering i denne kanalen, som professor ved USN, bryter med sanksjonene selv om ytringene er innenfor hans fagområde ved universitetet, sier Aasen, som her viser til at Kunnskapsdepartementet har vedtatt å fryse det statlige forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland.

Glenn Diesen er tydelig på at han tar avstand fra Russlands krigføring i Ukraina. Samtidig mener han det er viktig å forstå motparten. Derfor ønsker han å fortsette å skrive for den russiske nyhetskanalen, har han fortalt til Forskerforum.

Når kan man signere med akademisk tittel?

Hvorvidt ansatte skal signere med sin akademiske tittel og universitetets navn avhenger av om de ytrer seg om saker innenfor eget kompetanseområde eller fagfelt ved universitetet, forklarer rektor Aasen.

– Dersom saksområdet ligger utenfor eget kompetanseområde ved universitetet, bør de ikke bruke akademisk tittel eller universitetets navn.

Ifølge USNs nettsider forsker Glenn Diesen primært på «Russlands strategi for stor-Eurasia som en politisk økonomi og konservativt prosjekt». I RT skriver han mye om forholdet mellom Russland og Nato.

I universitetets ånd

Aasen forteller at det tidvis har vært en del kritikk og diskusjon i Diesens fagmiljø ved USN.

– Det er i universitetets ånd med slike diskusjoner. Kontroversielle uttalelser diskuteres både internt i fagmiljøene og i det offentlige rom, sier han og fortsetter:

– Jeg er ikke opptatt av å forsvare det våre medarbeidere sier, men jeg er opptatt av å forsvare de ansattes rett til å ytre seg, og jeg oppfordrer de også til å ytre seg.

– Nyhetskanalen driftes av et land som har gått til krig. I hvilken grad spiller det inn på akademisk frihet?

– Vi må se på om dette eventuelt rammes av sanksjoner mot russiske institusjoner, og hvordan Kunnskapsdepartementet vil operasjonalisere sanksjonene. Det må vi komme tilbake til. Enn så lenge holder vi oss til det prinsipielle rundt hvordan vi forvalter akademiske ytringer.

Helt legitimt å bruke arbeidstiden

– Blant andre Aage Borchgrevink i Den norske Helsingforskomite oppfordrer Diesen til å trekke seg som skribent i RT. Hva tenker du om en slik oppfordring?

– Det er han i sin fulle rett til, men vi som universitet har foreløpig holdt oss til det prinsipielle.

Diesen er en aktiv skribent. En opptelling Forskerforum har gjort viser at han i fjor skrev over femti artikler. 

– Vi har veldig mange som utrykker seg i det offentlige rom. Det er en del av det å være tilsatt ved et universitet. Det er helt legitimt å bruke deler av arbeidstiden, så lenge man utrykker seg innenfor fagfeltet.

  • Les mer: