Riksrevisjonen hacket universiteter og forskningsinstitutter
LUKK

Riksrevisjonen hacket universiteter og forskningsinstitutter

Av Forskerforum

Publisert 17. januar 2024 kl. 15:12

Forskningsdata på norske universiteter og høyskoler er ikke tilstrekkelig beskyttet mot dataangrep, slår Riksrevisjonen fast.

– Det er kritikkverdig at forskningsdata ikke er tilstrekkelig sikret mot angrep, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Riksrevisjonen har den siste tiden gjennomført inntrengingstester mot tre forskningsinstitusjoner under Kunnskapsdepartementet.

Formålet har vært å sjekke informasjonssikkerheten hos 10 av i alt 24 universiteter og høyskoler.

Fikk full kontroll over IT-infrastruktur

– Testene ga oss full kontroll over IT-infrastruktur ved to av dem og kontroll over forskeres IT-utstyr og skylagring ved den tredje, opplyser Schjøtt-Pedersen.

På den tredje institusjonen klarte de også å hente ut eller manipulere lagret informasjon, opplyser riksrevisoren.

– Våre tester viser at mange forskningsinstitusjoner ikke er godt nok beskyttet mot dataangrep, sier han.

– Alvorlige funn om informasjonssikkerhet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch sier funnene er svært alvorlige.

– Riksrevisjonens funn og anbefalinger tar jeg på stort alvor. Vi har prioritert arbeidet med informasjonssikkerhet høyt over flere år, men det er åpenbart krevende å holde tritt med stadig nye og mer kompliserte trusler, sier hun til NTB.

Borch understreker at Kunnskapsdepartementet skal fortsette å styrke informasjonssikkerheten på norske universiteter og høyskoler.

– Nå skal jeg gå grundig gjennom rapporten og vurdere hvilke tiltak som bør settes inn, i tett dialog med sektoren, sier hun.

Disse ti forskningsinstitusjonene er omfattet av undersøkelsen:

  • Nord universitet
  • Norges idrettshøgskole (NIH)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
  • Universitetet i Bergen (UiB)
  • Universitetet i Oslo (UiO)
  • Universitetet i Stavanger (UiS)
  • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
  • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT)
  • Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS)