Så mye har foreldrenes utdanning å si

Av Jørgen Svarstad

Publisert 27. juni 2017

34 prosent av studentene hadde ikke kommet i mål med graden sin i løpet av åtte år. Men barn av foreldre med høyere utdanning kommer bedre ut. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Av de nye studentene som startet i høyere utdanning i 2008, hadde 66 prosent fullført en grad i løpet av åtte år. Det er studentene som selv har høyt utdannede foreldre som oftest fullfører utdanningen.

Betydningen av foreldrenes utdanningsnivå er enda større blant studentene som fullførte en grad med lengde på mer enn fire år, skriver SSB. 47 prosent av studentene med foreldre med lang høyere utdanning fullførte en grad av denne typen i dette tidsrommet. Tilsvarende andel for studenter som hadde foreldre med kun grunnskoleutdanning, var 8 prosent.
Ser man alle de nye studentene under ett, uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå, hadde 25 prosent oppnådd en høyere grad.

Her ser du hvor stor betydning utdanningen til studentenes foreldre har:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk studentorganisasjon (NSO) skriver i en pressemelding at «det er for svakt at universiteter og høyskoler ikke gir studentene god nok faglig oppfølging til at de kan fullføre studiene.»

De mener studentene må få bedre faglig undervisning og oppfølging. De minner om at det i forbindelse stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning ble foreslått en faglig veileder for alle studenter fra første semester.
– Det å ha en faglig veileder gjør det lettere for studenter å oppsøke faglige råd underveis i studiene, og ikke minst muligheten til å diskutere hvordan man jobber med faget. Vi forventer at dette er noe alle institusjoner gjør, sier påtroppende leder av NSO, Mats J. Beldo.