Så mye høyere lønn får fagorganiserte

Av Jørgen Svarstad

Publisert 1. mars 2017

Det lønner seg å jobbe på en arbeidsplass med mange fagorganiserte.

Forskning.no skriver at ny norsk forskning viser hva som skjer med de ansattes lønn når de organiserer seg-

– Lønningene øker klart der hvor ansatte er fagorganiserte, sier forsker Harald Dale-Olsen ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo til Forskning.no.

Samfunnsforskerne har målt hvor mye mer du prosentvis tjener i timen dersom du og kollegene dine er organisert. Sammenlignet med arbeidsplasser uten fagorganiserte, øker lønnen med seks prosent for kvinner og åtte prosent for menn – dersom inntil en firedel av de ansatte er organiserte, skriver Forskning.no.

Les også:– Forskere har grunn til å være misfornøyd med lønna

Er mellom halvparten og tre firedeler av de ansatte organiserte – så øker lønningene med hele 23 prosent for kvinner og 18 prosent for menn.

– Norge er et land med mange fagorganiserte og sterke fagforeninger. Samtidig er vi et land der lønnsoppgjørene er nokså sentraliserte. Det siste tatt i betraktning, er det overraskende hvor mye lokal fagforeningsaktivitet åpenbart må ha å si for lønningene våre, sier Dale-Olsen.

Forskerne har brukt tall fra 2011, med drøyt to millioner norske arbeidstakere inkludert i studien. De aller fleste arbeidsplasser i Norge med fem eller flere ansatte er undersøkt.

Les også: