Så mye tjener ansatte ved forskningsinstitutter og private høyskoler
LUKK

Så mye tjener ansatte ved forskningsinstitutter og private høyskoler

Av Julia Loge

Publisert 17. mars 2022 kl. 23:31

Hvor mye tjener en forsker i et forskningsinstitutt? Eller en høyskolelektor på ved en privat høyskole? Sjekk lønnsstatistikken her.

Hvor mye tjener en stipendiat ved en privat høyskole? Hvor store lønnsforskjeller er det? Hva tjener forskere med og uten doktorgrad?

Forskerforbundet har spurt sine medlemmer i privat sektor hva de tjente i 2021.

Der Forskerforbundet har under tre medlemmer i en kategori, er disse med i utregning av gjennomsnittet, men ikke i tabellene under.

Lønn for forskere med doktorgrad i forskningsinstituttene

Gjennomsnittslønnen for Forskerforbundets medlemmer som har doktorgrad og jobber som forskere i private forskningsinstitutter var rett under 782.000 kroner i 2021.

Blant forskere som er medlem i Forskerforbundet er det forskere i ingeniør- og teknologifag som har den høyeste gjennomsnittlønnen. Det ser man også i tabellen, der forskerne i Sintef Ocean har høyest lønn. Nederst i lønnsstigen står forskerne med doktorgrad i humaniora og estetiske fag.

I den instituttvise oversikten er Møreforskning det eneste instituttet der en forsker med doktorgrad i snitt tjener under 600.000 kroner.

Det lønner seg for forskerne å ta en doktorgrad. I Vestlandsforskning tjener forskerne uten doktorgrad 545.000 i året i snitt, mens de med doktorgrad har over 617.000 kroner i gjennomsnittlig årslønn. Det er en forskjell på 6000 kroner i måneden.

Store lønnsforskjeller for professorer i private høyskoler

Blant de private høyskolene tjener førsteamanuensene i snitt 694.000 kroner i året, blant Forskerforbundets medlemmer. Høyskolen Kristiania og BI ligger relativt likt og over snittet, mens de kristne høyskolene ligger lavere. Det er over 100.000 kroner i forskjell mellom førsteamanuensene i MF vitenskapelige høyskole og de to med høyest lønn.

Forskjellen er enda mer markant for professorstillingene. En gjennomsnittlig professor på BI tjener over 978.000 i årslønn, mens ved VID vitenskapelige høgskole ligger lønnen mer enn 200.000 lavere, på 771.269, for medlemmer i Forskerforbundet.

Rundt 100 stipendiater ved private institusjoner er medlemmer i Forskerforbundet. Her er veien fra topp til bunn kortere, men det er likefult avstand mellom BIs stipendiater som tjener 526.000 i gjennomsnitt og de ved Høyskolen Kristiania, som i snitt henter ut 470.000 i årslønn.

Les også: