De som venter på nye Sentre for fremragende forskning, må vente i to uker til
LUKK
Annonse
Annonse

De som venter på nye Sentre for fremragende forskning, må vente i to uker til

Av Asle Olav Rønning

Publisert 8. september 2022 kl. 17:30

UiB-professor Pål Njølstad tåler å vente, men håper Forskningsrådet opprettholder antall sentre på tross av varsler om kutt.

11 nye forskningssentre til en samlet verdi av 1,8 milliarder kroner skulle vært tildelt i dag, gjennom ordningen med Sentre for fremragende forskning (SFF). Spenningen holdes imidlertid i to uker til på grunn av habilitetsutfordringer i styret i Norges forskningsråd.

Forskningsrådet opplyser til Forskerforum at bevilgningsutvalget som skal stå for tildelingen, skal gjøre sitt vedtak den 23. september.

Tildelingen av et SFF er noe av det aller største et norsk forskningsmiljø kan oppleve og betyr sikker finansiering av fri og banebrytende forskning i inntil ti år.

Forskningsrådets økonomiske krise slår imidlertid inn også i SFF-ordningen. Ordningen finansieres over en post som er vedtatt kuttet med 20 prosent. Forskningsrådet opplyser at tildelingsrammen til SSF-ene er redusert i tråd med dette.

− Det er mange som venter i spenning. Men to ukers ventetid kan vi leve med. Verre er det med signalene om kutt i bevilgningen på 20 prosent, sier lege og professor Pål Rasmus Njølstad ved Universitetet i Bergen (UiB).

Han er ekspert på diabetes og fronter det foreslåtte SFF-et «Center for Diabetes Mechanisms» ved UiB. Senteret er et av 36 senterkandidater som er med i siste fase av årets tildeling.

Håper antall sentre ikke kuttes

Før det ble kjent at Forskningsrådet må gjøre omfattende kutt lå det an til opprettelse av minst 11 nye sentre i årets SFF-tildeling. Årets tildeling er den femte i rekken siden ordningen startet i 2002. Etter at kuttene ble kjent, har flere fryktet at antall sentre som får tildeling blir redusert.

Njølstad understreker at SFF-ordningen er svært viktig for norsk toppforskning, og mener det har stor betydning at antallet sentre ikke reduseres.

− Jeg håper de opprettholder antall sentre, sier UiB-professoren til Forskerforum.

Han sier at dersom det må kuttes, så vil det være et bedre alternativ å enten redusere på den årlige tildelingen til hvert senter eller å redusere antall år det gis bevilgning for.

Det kan frigjøre midler til å unngå at det kuttes i antall nye sentre som opprettes.

Kan hente egne midler

Njølstad mener at det sentrale er å ikke redusere på antall sentre får tilskudd. Han viser til at SFF-ene kan være i stand til å hente ytterligere egne midler, spesielt mot slutten av prosjektperioden.

SFF-ordningen har til nå vært basert på at sentrene får tilskudd til drift i inntil ti år.

− Dette er forskningsmessige kraftsentre som kan ha mulighet til å skaffe finansiering fra andre kilder. De bør opprettholde antall sentre og heller kutte på andre måter, sier Njølstad.

Det er i dag 23 SFF-er i drift, men 13 av disse avsluttes neste år. Da vil kun de ti sentrene som fikk tildeling i fjerde tildelingsrunde være aktive.

36 kniver i siste runde

Det er 36 kandidater som kniver om årets tildeling. Universitetet i Oslo har 15 kandidater i siste runde, Universitetet i Bergen har sju, NTNU har seks, UiT har fire, NMBU har to og NINA og Universitetet i Stavanger har ett hver.

Forskningsrådet opplyser at bevilgningsutvalget er nedsatt. Det er ikke offentliggjort hvem som sitter i utvalget.

Bakgrunnen for at det måtte opprettes et eget bevilgningsutvalg var at flere medlemmer i Forskningsrådets styre ville være inhabile ved en tildeling. Det gjelder både styreleder Kristin Halvorsen, som leder forskningsinstituttet CICERO, og styrets nestleder Robert Rastad, som er direktør ved Universitetet i Bergen.

Rangeringen er allerede klar

Den vitenskapelige vurderingen av kvaliteten på søknadene ble gjort av en internasjonal vitenskapelig komite som avsluttet sin vurdering på et møte i Oslo allerede 12. mai. Etter det Forskerforum forstår vil tildelingen være basert på rangeringen fra denne komiteen.

Det var 161 søkere i første runde, og det har nå gått nesten to år siden søknadsprosessen startet.

En internasjonal evaluering av SFF-ordningen konkludere i 2020 med at ordningen har vært svært vellykket når det gjelder å spisse norsk forskning, og det ble sterkt anbefalt at den skulle videreføres.

Artikkelen er oppdatert 09.09.2022 med opplysning om at bevilgningsutvalget for SFF-ene er oppnevnt, og at tildelingsrammen til SFF-ene er redusert i tråd med kuttet på 20 prosent på den aktuelle budsjettposten.

  • Les også: