Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Skal utrede film og fjernsyns fremtid

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 20. juni 2016

Står i fare for nedleggelse.

 

– Vi må snu alle steiner for å se om vi kan klare å bevare studiet eller deler av det. Vi vil derfor gå for en utredningsperiode som skal løpe til ca. 1. oktober. Da vil høyskolestyret vedta studieporteføljen for neste år.

Det sa rektor ved Høgskolen i Lillehammer til Forskerforum forrige uke. 14. juni innstilte hun på at høyskolestyret skulle utrede fremtiden til faget film- og fjernsynsvitenskap. Faget har blitt vedtatt nedlagt av høyskolens Avdeling for samfunnsvitenskap på grunn av fallende studentrekruttering og sviktende økonomi. Høyskolestyret  stilte seg positive til en slik utredning, og vil vurdere fremtiden for Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap på ny i styremøte 26. oktober.

Bakgrunnen for nedleggingsforslaget er at høyskolen over år har tatt opp flere studenter enn den har finansiering til. Studentene som ikke er fullfinansiert gir økonomisk uttelling først når de har stått på eksamen, og da kun med 40 prosent av det høyskolen får for en fullfinansiert studieplass. Om studenttallet går ned, rammer det økonomien.

– Høyskolen har basisfinansiering for litt under halvparten av de hodene som nå studerer her. Det betyr at høyskolen er veldig sårbar for rekrutteringssvikt. Dette er det eneste problemet med film- og fjernsynsvitenskap, men det er et betydelig problem, sier Kathrine Skretting.

Ansatte har tatt til orde for at det vitenskapelige faget samles med de kunstneriske og praktiske film- og tv-fagene på høyskolen.