Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Stavanger
LUKK
Annonse
Annonse

Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Stavanger

Av Jørgen Svarstad

Publisert 10. august 2020 kl. 02:28

Det blir et annerledes høstsemester ved norske universiteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Forskerforum har sendt skriftlige spørsmål til de største universitetene og høyskolene om hvordan koronasituasjonen vil påvirke høstsemesteret.

Her er svarene fra Universitetet i Stavanger, gitt av prorektor Astrid Birgitte Eggen og fadderleder Una Ruzic 5. august.

– Hvordan skal undervisningen gjennomføres i høst?

Gjennomføringen av høstsemesteret er etter filosofien: «Så åpent som mulig, så trygt som mulig» innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale smittevernregler. 

Ved Universitetet i Stavanger har vi lagt opp til et delvis digitalt semester, et såkalt hybridsemester. Det betyr at en del undervisning vil foregå på campus i ordinære forelesningssituasjoner, med gruppearbeid og på lesesaler. Universitetsbiblioteket og lesesaler er åpne med begrenset tilgang og kapasitet.

En større del enn vanlig av undervisningen vil foregå digitalt, både når det gjelder forelesninger og veiledning. Noen studier er lettere å ta digitalt enn for eksempel studier som krever fysisk tilstedeværelse på laboratorier. Det er ingen studier på UiS som blir heldigitale på grunn av korona-situasjonen.

UiS har også gått gjennom alle undervisningsrom og redusert kapasiteten i henhold til Folkehelseinstituttets råd og retningslinjer. Det blir gjort tiltak i fellesarealer og studenttjenester som universitetsbiblioteket. Tiltakene vil i ulik grad påvirke det fysiske studie- og læringsmiljøet, men dette skal ikke gå på bekostning av studiekvaliteten.

Vi prioriterer førsteårsstudentene med tanke på tilstedeværelse og adgang til campus. De som kommer til UiS for første gang, vil få mer av undervisningen på campus enn de som er rutinerte studenter, sier prorektor Astrid Birgitte Eggen.

– Hva tenker dere om hjemmekontor og fysisk oppmøte for de ansatte?

Som hovedregel (per 5. august) skal ansatte jobbe på campus, med unntak av ansatte i risikogrupper (les Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupper). Det vil være mulig å jobbe hjemmefra også for andre ansatte enn de i risikogrupper, dersom arbeidets art tillater det. Hjemmekontor må avtales med nærmeste leder.

Beredskapsstaben ved UiS har utarbeidet en enkel mal for risikovurdering av smitte og lederne for hver avdeling har deretter kartlagt risikofaktorer for smitte ved sin enhet og gjort tiltak for å minimere risiko for smitte blant sine ansatte. Noen avdelinger kan derfor ha begrensninger på hvor stor andel av arbeidsstokken som kan være til stede på campus samtidig.

UiS har egne smittevernveiledere og plakater med retningslinjer er hengt opp både på innsiden og utsiden av dører til gruppe-, møte- og undervisningsrom. UiS skal følge de samme smittevernsrådene som ellers i arbeidslivet. UiS anbefaler sine ansatte å gå, sykle eller kjøre bil til campus. Om kollektivtransport må benyttes, bør rushtiden unngås, og FHI sine råd til passasjerer må overholdes.

På UiS sin campus Ullandhaug har SiS kafé hatt åpent ett utsalg i Arne Rettedals hus siden 18. mai. Denne uken (uke 32) åpnet nok en kafé (kafé Optimisten i Kjølv Egelands hus) og i neste uke (uke 33) åpner våre øvrige utsalgssteder. Etter hvert som SiS kafé åpner opp, gjør vi dette i tråd med myndighetenes råd for serveringssteder. Medarbeiderne i SiS kafé har fått opplæring i smitteverntiltak og det er egen smittevernansvarlig på hvert serveringssted. Det er lagt til rette for at alle skal kunne holde avstand i køer og ved spisebord; Det er også plassert skilting i gulv med oppfordring til å holde én meters avstand, for å nevne noen av tiltakene knyttet til kantinedriften, sier prorektor Astrid Birgitte Eggen.

– Hvordan skal fadderuken gjennomføres? 

Fadderleder Una Ruzic svarer:

Semesterstartuken, som starter mandag 10. august, ønsker over 4000 nye studenter velkommen til UiS. Gjennomføringen av fysiske samlinger er i tråd med regjeringens føringer for ansamling av personer og ivaretakelse av smittevernreglene. Semesterstartarrangement i regi av fakultetene, Fadderfestivalen og studentforeninger er derfor en kombinasjon av fysiske og digitale møter. Den offisielle semesteråpningen, som tidligere har hatt rundt 2000 publikummere, blir i år digital. Åpningen sendes på uis.no og Facebook mandag 10. august klokken 12.

  • Opplæring i smittevern: Fadderstyret har et godt samarbeid med beredskapsavdelingen på UiS som også skal holde kurs/opplæring for fadderlederne i krisehåndtering og smittevern i forkant av festivalen. Det har blitt gjort en rekke vurderinger og tiltak som skal bidra til å hindre smittespredning. På alle arrangement vil det bli lagt stor vekt på hygienetiltak.
  • Sprer arrangementene: Fadderfestivalen har tidligere år hatt et festivalområde på campus som et felles samlingspunkt for alle studenter. I år sprer vi arrangementene til flere områder i byen. Vi legger til rette for at det ikke skal bli for mange studenter verken på campus eller i bykjernen. Dette skal også forhindre et stort trykk på kollektivtransporten. Vi oppfordrer studentene til å ikke ta kollektivtransport med mindre det er helt nødvendig.

    1 meters avstand: Fadderstyret forholder seg til gjeldende nasjonale og lokale smittevernregler til enhver tid, derfor vil ingen av arrangementene kunne ha flere enn 200 deltakere. Når det gjelder deltakerantall blir det gjort en vurdering for hvert arrangement for å kunne overholde 1 meter avstand mellom deltakerne/publikum.
  • Mindre faddergrupper: Vi har i år satt en begrensing på maks 20 studenter per faddergruppe og det skal være minimum to faddere per gruppe.
  • Flere alkoholfrie arrangement: Årets fadderfestival har en rekke alkoholfrie arrangement, noe som også kan bidra til å begrense smittefaren.

– Hvordan skal eksamen gjennomføres?

Siden høstsemesteret blir et delvis digitalt semester, vil dette påvirke eksamensgjennomføringen. Eksamen gjennomføres fortrinnsvis som digital hjemmeeksamen, men kan også gjennomføres på campus om lokalene har riktig kapasitet i henhold til tillatt gruppestørrelse, sier prorektor Astrid Birgitte Eggen.

Les også: