Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Tromsø
LUKK
Annonse
Annonse

Slik blir høstsemesteret ved Universitetet i Tromsø

Av Jørgen Svarstad

Publisert 10. august 2020

Det blir et annerledes høstsemester ved norske universiteter og høyskoler. Her kan du lese hvordan det blir med hjemmekontor, fadderuke, digital undervisning og eksamen ved Universitetet i Tromsø.

Forskerforum har sendt skriftlige spørsmål til de største universitetene og høyskolene om hvordan koronasituasjonen vil påvirke høstsemesteret.

Her er svarene fra fungerende universitetsdirektør Heidi Adolfsen ved Universitetet i Tromsø, gitt 7. august.

– Hvordan skal undervisningen gjennomføres i høst?

– Det skal finnes et digitalt tilbud for alle forelesninger, på alle studieprogram, emner og kurs, hele høstsemesteret. Altså skal forelesningene gjøres tilgjengelig digitalt for studentene.

Vi har i tillegg som mål at samtlige studenter skal ha noe campusundervisning hver uke, der det er mulig mtp. gruppestørrelse og smittevernshensyn. Som et minimum to ganger pr. uke, men det kan variere noe fra studieprogram til studieprogram. Dette gjelder da seminarundervisning i klasserom, der det er mindre grupper.

Når det gjelder den fysiske undervisningen, så vil den altså foregå i grupper på opptil 30 stykker, der 1-meters regelen ligger til grunn. Det betyr følgelig at vi må benytte oss av større og flere rom enn tidligere.

Det enkelte studieprogram orienterer sine studenter om hvordan undervisningsopplegget for det enkelte program blir høsten 2020.

Vi vil ha god informasjon i de ulike lokalene vi bruker og ha økt renhold av berørte flater.

– Hva tenker dere om hjemmekontor og fysisk oppmøte for de ansatte?

– Fra 5. juni har hovedregelen vært at ansatte ved UiT som hovedregel skal komme på jobb på campus, dersom de ikke er i en risikogruppe. Ansatte i risikogrupper som ønsker hjemmekontor avtaler dette i tett dialog med sin leder.

– Hvordan skal fadderuken gjennomføres? 

– Dette ivaretas av fadderordningene på de ulike campusene. De har alle hatt fokus på smittevern i planleggingen og legger opp til samling i mindre grupper.

Oppsummert blir det mindre arrangementer, med begrenset omfang. Og mange flere digitale arrangementer.

Det er helt klart at årets fadderordning blir annerledes enn vanlig, men man skal gjøre så godt man kan for å gi de nye studentene en god start på studietiden.

– Andre smitteverntiltak som er verdt å nevne?

– I Tromsø oppfordrer vi studenter og ansatte til å gå eller sykle for å lette presset på kollektivtransporten. Vi har ellers hatt kontakt med kollektivselskapet, slik at de er klar over når vi starter studieåret – og de har da en beredskap på dette.

I undervisningsrommene er stoler merket for å opprettholde avstand, og vi styrer inn/utgang av de ulike salene.

Smittevernsfilm gjøres tilgjengelig for alle og vi har gjort det obligatorisk for alle ansatte å se denne filmen. I tillegg har vi sendt ut epost til alle ansatte med en grundig smittevernsveileder.

Vi sender også ut informasjon til alle våre studenter.

Vi har plassert ut håndsprit, og det er kjøpt inn et beredskapslager med munnbind – tilfelle det blir behov for dette.

Vi har i oppstarten en del trivselsvakter som skal ønske studentene velkommen og sørge for at alle får en god start på studietiden, samt at smittevernhensynene blir ivaretatt.

– Hvordan skal eksamen gjennomføres?

– Vi har foreløpig planlagt for ordinær avvikling av eksamen, men er forberedt på å gjøre endringer dersom smittesituasjonen skulle tilsi dette.

Les også: