Slik blir resten av høsten: Hjemmeeksamen, hjemmekontor og digital undervisning
LUKK
Annonse
Annonse

Slik blir resten av høsten: Hjemmeeksamen, hjemmekontor og digital undervisning

Av Jørgen Svarstad

Publisert 11. november 2020 kl. 07:56

Lærestedene endrer planene sine for eksamen, undervisning og hjemmekontor etter smitteøkningen. Student Sigve Willumsen synes det er helt greit med hjemmeeksamen.

Sigve Willumsen har på seg ansiktsmaske når han går ut av HF-bygget på Universitetet i Oslo (UiO).

For tiden er han lite ute, men han prioriterer å dra på Blindern for å jobbe. For det er vanskeligere å jobbe effektivt hjemmefra.

–  Jeg bruker opp kvoten min på å være her, sier Willumsen, som tar et årsstudium i religionsvitenskap.

Folk sitter spredt i kantinene og på lesesalene, men det er langt færre folk her nå enn det bruker på denne tiden av året.

Ingen står i kø for å koronateste seg i teststasjonen midt på Frederikkeplassen.

På vegger, dører og gulv står formaninger om å vaske hendene og holde avstand.

Klar beskjed fra Universitetet i Oslo Foto: Jørgen Svarstad

Endret planene etter økt smitte

Fra å være helt nedstengt i mars og april, startet universitetene og høyskolene høstsemesteret med en blanding av digital og fysisk undervisning.

Mange planla også å gjennomføre skoleeksamener som normalt, og de forventet at ansatte skulle møte på kontoret hver dag.

Men etter hvert som smittetallene steg, endret de planene.

Status nå, etter at både regjeringen og flere kommuner har strammet inn, er at det blir en mer eller mindre heldigital eksamenshøst.

Det blir veldig lite fysisk undervisning resten av semesteret. De fleste ansatte oppfordres til å jobbe hjemmefra.

Det viser en rundspørring Forskerforum har gjort blant 12 universiteter og høyskoler.

NTNU og Oslomet planla for eksempel tidligere i høst at eksamen skulle gjennomføres som normalt. Nå blir det stort sett digitale hjemmeeksamener.

Se oversikten lenger ned i saken.

– Vanskelig for nye studenter

Det har vært et spesielt semester for Willumsen og alle andre norske studenter.

Det har ikke vært mange sosiale arrangementer å snakke om, men Willumsen er glad for at studieprogrammet satte sammen kollokviegrupper for studentene.

–  Jeg kjente noen her på forhånd, det er jeg glad for. Jeg vil tro at det har vært vanskelig for helt nye studenter, sier han.

Universitetet i Oslo har også bestemt at det omtrent ikke blir tradisjonelle skoleeksamener i høst.

Bare rundt 500 studenter skal avlegge eksamen i UiOs eksamenslokaler i Silurveien. Dette er i fag som matematikk og farmasi, som man ikke uten videre kan lage hjemmeeksamener til.

For Willumsen var det uansett avklart fra starten av at han skulle ha hjemmeeksamen og mappeinnlevering. Det synes han er helt greit.

– Det blir noe annet enn å bare pugge, og så skrive ned det man husker, sier han.

Her er oversikten over hvordan 12 universiteter og høyskoler gjør det med undervisning, eksamen og hjemmekontor fremover:

Universitetet i Oslo

Eksamen: Avholdes primært som eksamen uten tilsyn. Men 14 eksamener med til sammen 500 studenter holdes i Silurveien med tilsyn. Dette er eksamener i matematikk, farmasi, medisin og odontologi hvor fakultetene mener at eksamen må gjennomføres under tilsyn for å ivareta fagkrav og læringsmål.

Undervisning: Undervisningen holdes i stor grad som digital undervisning, opplyser studiedirektør Hanna Ekeli. Universitetet har ikke eksakte tall på hvordan undervisningen blir avholdt etter innstrammingene, forteller hun.

Hjemmekontor: Flest mulig skal ha hjemmekontor. Ansatte skal ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

NTNU

Eksamen: Alle skriftlige skoleeksamener i perioden fra 23. september omgjøres til hjemmeeksamen eller andre vurderingsformer.

Undervisning: For resten av semesteret har rektor har oppfordret alle faglærere til å legge om til mest mulig digital undervisning, der det er mulig og hensiktsmessig. Hvis læringsutbyttet blir redusert, eller undervisningen ikke kan gis digitalt, kan undervisningen fortsatt skje på campus.

Hjemmekontor: Stedfortredende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø forteller at ansatte oppfordres til å benytte hjemmekontor i større grad enn nå. Universitetet jobber nå med å avklare mer detaljerte retningslinjer for dette. 

Oslomet:

Eksamen: Alle resterende skoleeksamener legge som til hjemmeeksamen, med unntak av enkelteksamener som universitetet mener det er faglig forsvarlig å gjennomføre hjemmefra.

Undervisning: Det meste av undervisningen er digital «så langt det er forsvarlig», opplyser Oslomet på sine hjemmesider.

Hjemmekontor: Ansatte som ikke har kritiske funksjoner i forbindelse med undervisning eller førstelinjetjenester, skal jobbe hjemmefra.

Universitetet i Bergen:

Eksamen: Alle eksamener må gjennomføres hjemmefra ut semesteret, med unntak av praktiske eksamener for utøvende fag.

Undervisning: Undervisning til studenter gis digitalt ut semesteret, med noen få avtalte unntak (skapende og utøvende-, laboratorie-, utstyrsavhengig-, felt- og klinisk undervisning).

Hjemmekontor: Alle ansatte skal arbeide hjemmefra med mindre de har en avtale med nærmeste leder om å komme på jobb for å arbeide i UiBs bygninger og arealer.

Universitetet i Sørøst-Norge:

Eksamen: For det meste digitale eksamener. Noen ytterst få eksamener på campus, i fag der studentenes kunnskap og kompetanse ikke kan testes på en hjemmeeksamen, for eksempel medikamentregning for sykepleiere.

Undervisning: To uliker regimer. Seks campuser følger planene som ble er lagt for høsten, med ca. halvparten av undervisningen på campus og halvparten digitalt. På Campus Drammen og Campus Kongsberg er all undervisning digital, med unntak av aktiviteter som krever tilstedeværelse (det som gjøres i laboratorier, verksteder og likenende).

Hjemmekontor: Hovedregelen er at ansatte jobber på campus. Ansatte som tilhører risikogrupper, bor sammen med noen i risikogrupper, er avhengige av kollektivtrafikk eller av andre grunner ikke ønsker å arbeide på campus, kan avtale hjemmekontor med sin nærmeste leder forutsatt at oppgavene kan utføres hjemmefra.  Unntaket er Drammen, der kommunen gjennom forskrift har pålagt alle som kan arbeide på hjemmekontor, om å gjøre dette.

Universitetet i Agder

Eksamen: Alle eksamener fra og med 23. november gjennomføres som hjemmeeksamener. Unntak blir gjort for emner som krever utstyr og annen infrastruktur på campus.

Undervisning: All undervisning fra og med 11. november skal gjennomføres digitalt. Fysisk undervisning som strømmes fortsetter som planlagt. Studenter kan fortsette å møte til disse forelesningene. Praktisk undervisning som krever utstyr eller andre fasiliteter på campus fortsetter som planlagt (f. eks. laboratorieøvelser, utøvende kunstfag, og lignende).

Hjemmekontor: Det er ikke noe påbud om å jobbe hjemmefra. Men på universitetets nettside står det at «andelen ansatte som jobber hjemmefra skal økes». Omfanget og gjennomføringen bestemmes på fakultets- og enhetsnivå. Hovedregelen er at møter skal gjennomføres digitalt. Kun strengt nødvendige tjenestereiser skal gjennomføres.

Norges Handelshøyskole:

Eksamen: Alle skoleeksamener høsten 2020 blir gjort om til digitale hjemmeeksamener.

Undervisning: Kun digital undervisning.

Hjemmekontor:  Alle ansatte har fått påbud om hjemmekontor.

Universitetet i Stavanger:

Undervisning: Hovedregelen er at universitetet skal gjennomføre undervisningen digitalt.

Eksamen: Alle eksamener skal gjennomføres som digitale hjemmeeksamener.

Hjemmekontor: Universitetet skal være åpent og driften skal opprettholdes. En del ansatte må derfor være på campus, men universitetet anbefaler at de som kan ha hjemmekontor, skal ha det. Dette avklares med leder. Universitetet anbefaler digitale møter.

Høgskolen i Innlandet:

Eksamen: Høyskolen opplyser på sine nettsider at som hovedregel legger de om fra skriftlige skoleeksamener til hjemmeeksamener i høst.

Undervisning: Høyskolen skriver på sine nettsider at de «har ansvar for å sikre studentene et godt læringsmiljø og undervisning går derfor som planlagt». Videre heter det at «fakultetene legger om til digital undervisning der dette er faglig forsvarlig.»

Hjemmekontor: Høyskolen  ber ansatte, som har mulighet til det, om å jobbe fra hjemmekontor. Dette gjelder ikke ansatte som har ansvar for fysisk undervisning. I tillegg strammer de inn på reiseaktiviteten.

Nord universitet:

Eksamen: Skriftlig skoleeksamen endres som hovedregel til digital hjemmeeksamen. 

Undervisning: Planlagt undervisning på studiestedene går i utgangspunktet som planlagt, men undervisningen skal også gjøres tilgjengelig digitalt.

Hjemmekontor: Det oppfordres til at flest mulig av de ansatte ved universitetet til å ha hjemmekontor.

Universitetet i Tromsø:

Eksamen: «Der det er praktisk mulig og faglig forsvarlig vil planlagte skoleeksamener bli omgjort til hjemmeeksamener», opplyser universitetet.

Undervisning: Undervisningstilbudet vil fortsatt være en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og fysiske samlinger i mindre grupper.

Hjemmekontor: Ansatte med arbeidsoppgaver som kan utføres hjemmefra, oppfordres til økt bruk av hjemmekontor. Ledere skal påse at en økt andel av de ansatte jobber hjemmefra. Arbeidsmøter skal som hovedregel avholdes digitalt.

Høgskulen på Vestlandet:

Eksamen: Eksamenene skal gjennomføres digitalt. Det gjelder imidlertid ikke praktiske prøver og praktiske eksamener som ikke er mulig å gjennomføre digitalt eller som hjemmeeksamen.

Undervisning:  Undervisning som kan gå digitalt skal være digital. Det gjelder ikke ferdighetstrening og laboratorieundervisning.

Hjemmekontor: Alle ansatte som kan arbeide hjemmefra, skal gjøre dette.

Les også: