Slik blir studentenes nye krisepakke
Annonse

Slik blir studentenes nye krisepakke

Av Lina Christensen

Publisert 29. januar 2021

Regjeringen har lagt fram ny krisepakke til studentene. Blant forslagene er kompensasjon for tapt inntekt, flere studentjobber og tiltak for sosial og faglig oppfølging.

Fremskrittspartiet, Sosialistisk venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble tidligere i januar enige om en krisepakke på en milliard kroner til studenter som sliter økonomisk under koronapandemien. I dag fulgte regjeringen opp Stortingets bestilling og la fram sitt forslag.

– Strenge smittevernregler har rammet studentene hardt. En del har mistet jobben, men felles for alle er at de har tilbragt alt for mye tid alene på studenthybelen med digitale forelesninger og lite sosiale aktiviteter. Studentpakken vi legger frem i dag inneholder derfor tiltak som en løsning på alle disse utfordringene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Annonse

Regjeringen vil til sammen bruke 1,1 milliarder kroner på studenttiltak.

– Vi er svært glade for at studentene har blitt lyttet til

Regjeringen foreslår blant annet følgende krisetiltak for studentene:

  • Tilbud om å søke om 26 000 kroner gjennom Lånekassen. 40 prosent kan gjøres om til stipend hvis man kan dokumentere inntektsbortfall.
  • Studenter som kan vise til inntektstap tilbake til 16. juni 2020 kan få støtte.
  • 150 millioner til utdanningsinstitusjonene for å ansette studenter til å følge faglig opp andre studenter. 
  • 50 millioner til studentsamskipnadene for å lønne studenter som skal sørge for gode sosiale tilbud til andre studenter.

Regjeringens forslag åpner for at studenter som kan vise til inntektstap tilbake til sommeren 2020 kan få støtte. Norsk studentorganisasjon (NSO) er fornøyd med tiltakene fra regjeringen.

– Krisepakken som nå ligger på bordet har mange gode forslag som treffer bredt. Studentene har etterspurt en krisepakke siden i høst, og vi er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill, sier Andreas Trohjell, leder av NSO i en pressemelding.

Mener regjeringen ikke har levert på Stortingets krav

I likhet med krisepakken fra våren 2020 foreslår regjeringen at studentene kan få et tilleggslån på 26 000 kroner. 40 prosent av lånet kan bli omgjort til stipend, noe som er en justering oppover sammenlignet med fjorårets krisepakke der 30 prosent kunne gjøres om til stipend. Asheim bekrefter overfor VG at det ikke vil være mulig å kun søke om stipend.

Torstein Tvedt, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, er imidlertid ikke fornøyd med forslaget fra regjeringen.

– Det er veldig bra at vi endelig får på plass en ordning for studentene nå, slik Arbeiderpartiet lenge har jobbet for i Stortinget. Samtidig så er jeg litt skuffet, og mener regjeringen ikke har levert helt på kravene fra Stortinget, skriver han på e-post til Forskerforum.

Reagerer på at ordningen inneholder mest lån

Selv om regjeringen foreslår å øke stipendandelen reagerer Ap-politikeren på at regjeringen legger opp til en ordning som inneholder mest lån.

– Regjeringen gjentar samme feil som i fjor, og tilbyr studentene mest lån. De øker stipendandelen litt, men dette hjelper ikke dem som trenger økonomisk støtte mest. Vi vet at studentene allerede er skeptiske til å ta opp enda mer i lån. Det blir litt som å gi kredittkort til arbeidsledige, skriver Tvedt.

NSO er på sin side skuffet over at krisepakken ikke innebærer tiltak for studenter som har mistet muligheten til å få en jobb på grunn av et stramt arbeidsmarked. Disse studentene, som ofte er førsteårsstudenter, kan derfor ikke vise til inntektsbortfall.

– Vi er skuffet over at studenter som ikke har hatt mulighet til å skaffe seg jobb ikke har krav på krisestøtten, og håper Stortinget vil sørge for at også disse blir inkludert, sier NSOs leder Andreas Trohjell i pressemeldingen.

Tiltak for å bedre studentenes faglige og sosiale tilbud

I tillegg bevilger regjeringen 150 millioner til utdanningsinstitusjonene for å ansette studenter til å faglig følge opp andre studenter, mens studentsamskipnadene får 50 millioner for å sørge for gode sosiale tilbud.

– For mange har studiesituasjonen vært utfordrende i høst og i vinter. Sammen med de andre tiltakene er forslaget om å ansette studenter på institusjonene og samskipnadene et godt forslag som både kan bedre studiekvaliteten og trivselen til studenter under koronapandemien, sier Trohjell.