Splittelse om pensjon
LUKK
Annonse
Annonse

Splittelse om pensjon

Av Julia Loge

Publisert 30. april 2018

NTL-lagene ved UiO og NTNU anbefaler sine medlemmer å stemme nei i uravstemningen om ny pensjonsavtale. Forskerforbundet mener det er naivt.

– Vi ønsker en solidarisk pensjonsordning som ivaretar alle, også de som må gå av tidlig, sier NTLs hovedtillitsvalgt ved Universitetet i Oslo, Ellen Dalen.

Ellen Dalen i NTL-UiO oppfordrer sine medlemmer til å stemme solidarisk.

Selv om forslaget til en ny pensjonsavtale i offentlig sektor har mange elementer som er bedre enn den ordningen som ligger på bordet i dag, er ikke Dalen fornøyd. Det er heller ikke NTL laget ved NTNU. Derfor har begge lokallagene oppfordret sine medlemmer til å stemme nei i uravstemningen.

Annonse

Forskerforbundets medlemmer i offentlig sektor får også delta i avstemningen, og foreningen sentralt har anbefalt alle å stemme ja.

Fakta

3.mars ble Unio, LO, YS og Akademikerne enige med regjeringen og arbeidsgiverne om et anbefalt forslag til ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor.

Nå er avtalen ute til uravstemning.

Fristen er 15. mai.

– Vi anbefaler våre medlemmer å stemme for den avtalen som ligger på bordet, for dette er en avtale som det er jobbet for i mange år. Etter hvert som årene går haster det å få på plass en avtale, svarer Forskerforbundets hovedtillitsvalgt ved NTNU, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær.

Strid om opptjeningsår

Selv dem som ber medlemmene stemme nei til forslaget, er enig i at dagens pensjonssystem må endres fordi de fleste i Norge lever lenger og kan stå lenger i arbeid.

– Men ingen er garantert mange opptjeningsår eller at en ikke blir ufør, da må man ha en ordning som tar vare på de mest utsatte, sier arbeidsmedisiner Ebba Wergeland.

Hun anbefaler selv Forskerforbundets medlemmer å stemme nei til avtalen fordi garantien om at pensjonister får to tredeler av lønnen sin i pensjon, er borte. Alterskjær forstår at enkelte i NTL er skeptisk, men legger vekt på at NTL og Forskerforbundet organiserer ulikt, selv om de er på samme arbeidsplass.

– Resultatet her er godt for mange, men det har også sine svakheter, så man kan skjønne NTL, for det kan være flere av deres medlemmer som får ulemper enn i våre medlemsgrupper, som mer sannsynlig står i jobb lenger, forklarer hun.

Ønsker mer av arbeidsgiver

– Arbeidsgivere gjør ikke særlig god innsats i dag, og de gir meg ikke troen på at de vil se på meg som særlig attraktiv som 67-åring, sier Åsne Skjelbred Refsdal i organisasjonen Forsvar offentlig tjenestepensjon.

Hun mener at den foreslåtte avtalen ikke forplikter arbeidsgiverne slik at de gjør det mulig for flere å jobbe lenger. Refsdal viser til økende arbeidspress og stadige omorganiseringer.

– Hele systemet bygger på at det skal lønne seg å jobbe, men det hviler bare på deg, at du er fysisk og psykisk frisk nok til å kunne jobbe. I tariffoppgjøret har arbeidsgiver foreslått å fjerne seniorenes ekstra ferieuke. Det gir meg lite håp om en arbeidsgiver som er interessert i å holde på seniorene, hevder hun.

Ellen Dalen er enig og forteller at UiOs vitenskapelig ansatte i gjennomsnitt pensjonerer seg når de er 69 år, selv om de kan jobbe til 70. Hun frykter at det ikke vil endre seg så mye som pensjonsavtalen legger opp til.

– Det er et hardere arbeidsliv som stiller større krav til å produsere, både undervisning og forskningspublisering. Det skaper et press slik at folk kommer til å være minst like slitne i framtiden som nå, sier Dalen.

Håper på nye forhandlinger

– Hvorfor har vi uravstemning hvis vi ikke har en reell mulighet til å si nei? spør Refsdal.

Når Ellen Dalen anbefaler sine medlemmer å stemme nei, så håper hun at et nei skal gi forhandlerne ny styrke i nye forhandlinger.

– Vi er organisert for at arbeidsgiverne skal høre hva vi sier, ikke for at de som forhandler på våre vegne skal gi seg. Hvis medlemmene ikke er fornøyd så må forhandlerne gå tilbake til forhandlingsbordet, hvis ikke er det ingen som kommer til å gidde å være organisert lenger, sier Wergeland.

Men Forskerforbundets Alterskjær tror ikke at en runde til ved forhandlingsbordet vil gi en vesentlig forskjell.

– Det er mye som taler for at man ikke kan få til en avtale som er vesentlig bedre enn den som ligger på bordet nå, og da er det mer hensiktsmessig å få på plass en avtale nå, sier hun.

  • Les mer: