SSB: Snart er kvinner høyere utdannet enn menn
LUKK
Annonse
Annonse

SSB: Snart er kvinner høyere utdannet enn menn

Av Julia Loge

Publisert 20. juni 2019 kl. 11:18

Andelen av kvinner med master- eller doktorgrad har økt raskere enn menn de siste ti årene. Fortsetter trenden, vil kvinner snart være høyere utdannet enn menn.

Ifølge Statistisk sentralbyrå øker befolkningens utdanningsnivå. 10 prosent av befolkingen som er 16 år eller eldre har fullført enten mastergrad eller doktorgrad. I løpet av 2018 økte denne andelen med 0,3 prosentpoeng. Og på ti år har andelen økt med 3,2 prosentpoeng, fra 6,8 prosent i 2009 til 10 prosent i 2018. Ingen andre utdanningsnivåer har hatt en så stor prosentvis økning, slår SSB fast i en ny statistikk om befolkningens utdanningsnivå.

Det er fortsatt flere menn enn kvinner som har mastergrad eller doktorgrad og forskjellen mellom kjønnene er 1,1 prosentpoeng. Men andelen kvinner som har en slik lang universitetsutdannelse øker. De siste ti årene har andelen av kvinner med utdanning på master- og doktorgradsnivå økt med hele 4,2 prosentpoeng, mens det for menn har vært en økning på 2,3 prosentpoeng.

Andelen kvinner som har doktorgrad har økt fra 0,7 prosent i 2014 til 0,9 prosent i 2018, altså 0,2 prosentpoeng økning, mens andelen menn har økt med 0,1 prosentpoeng fra 1,1 prosent til 1,2 prosent.